Om bolaget (SPGR)

Spotlight Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,12 %
 • Utv. idag SEK
  -1,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  88,00
 • Högst
  89,00
 • Lägst
  79,80
 • Antal
  2 117
 • Tid
  17:29:32

Spotlight Group

Spotlight Group är en koncern inriktade mot finansmarknaden. Koncernen består idag utav marknadsplatsen Spotlight Stock Market, Sedermera Fondkommission, Nordic Issuing och MCL, som är inriktade mot kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik. Bolaget skapar ett system av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolags behov i en noterad miljö. Spotlight Group grundades ursprungligen 1997 och har sitt huvudkontor i Malmö.
VD
Peter Gönczi
Ordförande
Thorbjörn Wennerholm
Hemsida
https://spotl...
Bransch
Finans
Börsvärde
460 397 000 SEK
Spotlight Group
5 173 000 aktier
Totalt
5 173 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-11
Delårsrapport
2021-11-03
Delårsrapport
2022-02-16
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-04-23
Ordinarie utdelning Spotlight Group
 • Utdelning/aktie: 1,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-23
 • Utdelningsdag: 2021-04-29
2021-04-23
Bonusutdelning Spotlight Group
 • Utdelning/aktie: 0,90 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-23
 • Utdelningsdag: 2021-04-29
2021-04-22
Bolagsstämma
2021-04-22
Delårsrapport
2021-02-16
Årsrapport
2020-10-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,94 1,37 13,61 46,98
180 Degree Capital Corp 0,83 -0,41 -2,54 5,80 50,21
1st Constitution Bancorp -0,05 -2,89 7,19 8,18 50,56
1st Source Corp -0,04 2,04 3,92 15,49 56,96
360 DigiTech Inc 1,10 -7,14 -3,91 19,59 186,87
49 North Resources Inc 0,00 -7,14 0,00 -27,78 85,71
A-Mark Precious Metals Inc 4,45 7,18 6,86 18,51 182,56
ABG Sundal Collier Holding 1,33 -1,06 -6,24 26,66 136,24
ABN Amro Bank NV 0,92 1,82 4,29 27,90 63,98
Aareal Bank AG 1,30 -0,17 -5,86 21,24 57,98
Aberdeen International Inc 0,00 -13,51 -39,62 -45,76 433,33
Ägare Kapital % Röster %
Staffan Persson 36,85 36,85
Staffan Salén 15,46 15,46
Erik Åfors 9,37 9,37
Nordnet Pensionsförsäk... 8,42 8,42
Ingrid Marianne Olsson... 5,49 5,49
Peter Gönczi 4,53 4,53
Mikael Renck 2,81 2,81
Mats Ekberg 2,30 2,30
Peak Asset Management 2,09 2,09
Nils-Holger Olsson 1,46 1,46
Datum för årsredovisning
2021-02-16
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
21,50
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
14,50
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
19,86
Soliditet %
67,42
Ändring totalt kapital %
10,63
Kapitalomsättningshast.
119,18
Bruttomarginal %
21,28
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
12,16
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
12,16
Andel utdelad vinst %
90,63