Om bolaget (ACC)

Aker Carbon Capture

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,33 %
 • Utv. idag NOK
  +1,23 NOK
 • Köp
  28,66
 • Sälj
  29,90
 • Senast
  29,65
 • Högst
  29,90
 • Lägst
  28,48
 • Antal
  4 166 169
 • Tid
  16:30:00

Aker Carbon Capture

Aker Carbon Capture är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget arbetar med produktion och utveckling av produkter som minskar kolutsläpp. Utöver huvudverksamheten erbjuds eftermarknadsservice, support och underhåll. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher inom tillverkningsindustrin. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Europa.
VD
Valborg Lundegaard
Ordförande
Henrik Madsen
Hemsida
https://akerc...
Bransch
Industri
Börsvärde
17 172 563 835 NOK
Aker Carbon Capture
604 242 218 aktier
Totalt
604 242 218 aktier
Introdatum
2020-08-26

Kommande händelser

2021-10-25
Delårsrapport
2022-02-10
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-07-12
Delårsrapport
2021-06-03
Extra bolagsstämma
2021-05-04
Delårsrapport
2021-04-21
Ordinarie utdelning Aker Carbon Capture
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-21
 • Utdelningsdag: -
2021-04-20
Bolagsstämma
2021-02-12
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,02 1,28 2,26 -0,35 27,77
2020 Bulkers -2,32 -4,17 -4,17 18,22 117,35
24Storage 2,16 2,41 2,16 -1,39 0,71
3M Co 0,03 1,13 2,21 -9,17 7,80
51job Inc 1,07 -4,47 -7,99 -16,73 -9,62
A O Smith Corp 1,85 2,24 4,48 -5,67 21,69
A.P. Møller - Mærsk A 0,12 5,95 -8,11 -1,95 73,03
A.P. Møller - Mærsk B 0,03 5,52 -7,95 1,33 69,71
Aalberts NV -1,03 -3,37 -4,50 6,04 44,45
Aallon Group Oyj -1,63 -0,82 2,12 3,88 23,21
Aaon Inc -1,29 1,72 8,12 14,01 15,66
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-