Om bolaget (BIGC)

Bigcommerce Holdings Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,57 %
 • Utv. idag USD
  -0,37 USD
 • Köp
  64,46
 • Sälj
  64,52
 • Senast
  64,50
 • Högst
  65,24
 • Lägst
  63,52
 • Antal
  465 269
 • Tid
  18:45:32

BigCommerce Holdings

BigCommerce Holdings är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av programvaror som används för affärsutveckling. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för uppföljning och analys, SEO optimering samt för hemsideutveckling. Kunderna består huvudsakligen av små- och medelstora företagskunder verksamma i ett flertal sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster och rådgivning. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika och Asien.
VD
Brent Bellm
Ordförande
Brent Bellm
Hemsida
https://inves...
Bransch
Teknik
Börsvärde
4 482 213 084 USD
Bigcommerce Holdings Inc
69 095 315 aktier
Totalt
69 095 315 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-05-11
Delårsrapport
2021-02-18
Årsrapport
2020-11-05
Delårsrapport
2020-09-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,09 -0,53 1,21 4,29 36,82
01 Communique Laboratory Inc 1,37 2,78 -5,13 27,59 208,33
1911 Gold Corp 1,18 -4,44 -18,87 -21,82 -15,69
21Vianet Group Inc 0,17 -2,35 9,24 -29,44 8,32
24SevenOffice 2,17 -9,62 -19,52 -34,36 -2,08
3D Systems Corp 24,97 29,54 33,03 24,41 409,75
48North Cannabis Corp -3,03 -5,88 6,67 -25,58 -23,81
8x8 Inc 1,76 3,18 12,19 -19,11 69,80
9F Inc 1,33 -12,93 69,63 1,78 -62,46
A10 Networks Inc -3,37 0,00 9,67 -1,34 43,53
AAC Clyde Space -0,94 3,53 6,45 -4,52 -30,16
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-