Om bolaget (SIKRI)

Sikri Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,17 %
 • Utv. idag NOK
  +3,00 NOK
 • Köp
  133,00
 • Sälj
  141,00
 • Senast
  141,00
 • Högst
  141,00
 • Lägst
  130,50
 • Antal
  688
 • Tid
  16:30:01

Sikri Holding

Sikri Holding är verksamma inom den offentliga sektorn. Bolaget drivs som ett holdingbolag där merparten av verksamheten återfinns inom dotterbolaget som är inriktade mot tjänster inom arkivering och dokumentation. Tjänsteutbudet är brett och erbjuds huvudsakligen digitalt och löpande konsultation. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse kringtjänster. Bolaget bedriver verksamhet huvudsakligen runtom den norska hemmamarknaden.
VD
Nicolay Moulin
Ordförande
Jens Rugseth
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Teknik
Börsvärde
2 594 931 990 NOK
Sikri Holding
18 803 855 aktier
Totalt
18 803 855 aktier
Introdatum
2020-07-15

Kommande händelser

2021-08-26
Delårsrapport
2021-11-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-28
Ordinarie utdelning Sikri Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-28
 • Utdelningsdag: -
2021-05-27
Bolagsstämma
2021-05-20
Delårsrapport
2021-02-18
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,26 -0,11 1,13 3,93 38,19
01 Communique Laboratory Inc 1,37 0,00 -5,13 19,35 174,07
1911 Gold Corp -2,50 -8,24 -26,42 -30,36 -17,89
21Vianet Group Inc -1,95 -7,80 7,83 -19,87 1,71
24SevenOffice -4,95 -21,95 -32,63 -47,11 -23,51
3D Systems Corp -1,95 28,53 33,45 51,38 460,90
48North Cannabis Corp 3,03 3,03 13,33 -12,82 -17,07
8x8 Inc 3,96 7,72 21,13 -8,59 89,69
9F Inc 0,86 -17,02 77,27 30,73 -49,02
A10 Networks Inc 0,18 0,92 14,66 16,61 60,09
AAC Clyde Space 0,00 -2,21 4,33 -2,03 -29,52
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
8,54
Balanslikviditet
196,30
Räntabilitet totalt kapital %
4,24
Kassalikviditet
196,30
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
58,55
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
38,90
Bruttomarginal %
92,81
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
12,85
Kundfordringar oms. hast.
13,32
Nettomarginal %
10,90
Andel utdelad vinst %
0,00