Om bolaget (RRC)

Range Resources Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -6,16 %
 • Utv. idag USD
  -0,45 USD
 • Köp
  6,81
 • Sälj
  6,93
 • Senast
  6,85
 • Högst
  7,25
 • Lägst
  6,79
 • Antal
  5 107 313
 • Tid
  22:00:06

Range Resources

Range Resources är verksamma inom olje- och gasbranschen. Idag innehas verksamhet genom hela värdekedjan, från exploatering, produktion till vidare distribution. Största delen av produkterna består av olika naturgasvätskor, som vidaresäljs runtom den globala marknaden. Bolaget förfogar över egna produktionsanläggningar i Nordamerika. Bolaget grundades 1976 och har sitt huvudkontor i Fort Worth, Texas.
VD
Jeffrey L. Ventura
Ordförande
Greg G. Maxwell
Hemsida
http://www.ra...
Bransch
Energi
Börsvärde
1 869 384 970 USD
Range Resources Corp
256 080 133 aktier
Totalt
256 080 133 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-05-13
Bolagsstämma
2019-12-12
Ordinarie utdelning Range Resources Corp
 • Utdelning/aktie: 0,02 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-12
 • Utdelningsdag: 2019-12-30
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,76 1,50 2,59 9,51 10,62
Abraxas Petroleum Corp 6,91 8,54 -21,65 -31,78 -67,99
Adams Resources & Energy Inc 0,70 0,75 -8,49 -26,70 -34,83
Advantage Oil & Gas Ltd -3,74 1,12 -18,55 7,78 -15,89
Aemetis Inc 10,07 16,54 77,09 292,19 193,52
Africa Energy Corp 3,33 -2,11 -2,11 52,46 82,35
Africa Energy Corp 0,63 2,89 -5,33 52,02 64,44
Africa Oil 1,06 -1,04 -13,64 -11,21 -18,10
Africa Oil 0,88 -3,95 -11,92 -13,42 -26,64
Akastor 0,84 -3,71 -15,92 24,38 -44,93
Aker -0,10 -4,21 -2,41 13,01 -18,18
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
62,58
Räntabilitet totalt kapital %
-20,12
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-44,15
Soliditet %
36,20
Ändring totalt kapital %
-33,68
Kapitalomsättningshast.
34,56
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
7,59
Nettomarginal %
-58,22
Andel utdelad vinst %
-