Om bolaget (VERY)

Vericity Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,86 %
 • Utv. idag USD
  +0,32 USD
 • Köp
  7,57
 • Sälj
  8,79
 • Senast
  8,62
 • Högst
  8,64
 • Lägst
  8,30
 • Antal
  693
 • Tid
  22:00:07

Vericity, Inc.

Vericity är ett amerikanskt försäkringsbolag. Företaget levererar olika typer av försäkringar till företag, offentlig sektor och till privata aktörer. Idag fokuserar bolaget huvudsakligen på livförsäkringar men har även andra försäkringar i sitt produkterbjudande. Verksamheten är idag koncentrerad till kunder på den amerikanska marknaden.
VD
James E. Hohmann
Ordförande
Eric Rahe
Hemsida
https://www.v...
Bransch
Finans
Börsvärde
0
Vericity Inc
-
Totalt
0 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-08-04
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,06 1,80 -2,46 1,86 29,68
180 Degree Capital Corp 0,83 0,97 -0,95 -10,46 27,72
1st Constitution Bancorp 1,80 7,41 7,12 13,68 107,15
1st Source Corp 1,22 5,29 0,67 1,35 56,47
26 Capital Acquisition Corp 0,00 0,00 0,62 0,31 -
360 DigiTech Inc -3,74 8,20 -4,13 -49,80 77,99
49 North Resources Inc 0,00 20,00 -20,00 9,09 -50,00
A-Mark Precious Metals Inc -3,33 1,82 20,25 16,80 77,33
ABG Sundal Collier Holding 0,42 0,74 0,00 -1,66 89,80
Aareal Bank AG 1,60 5,43 8,84 18,98 42,14
Aberdeen International Inc 3,03 0,00 0,00 -38,18 277,78
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-13,99
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-3,55
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
25,39
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
19,22
Bruttomarginal %
35,93
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-18,47
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-18,47
Andel utdelad vinst %
-