Om bolaget (CAPS)

Northern CapSek Ventures

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,86 %
 • Utv. idag SEK
  +0,03 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,52
 • Högst
  3,52
 • Lägst
  3,30
 • Antal
  11 280
 • Tid
  17:29:52

Northern CapSek Ventures

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag. Bolaget investerar, förvaltar och vidareutvecklar potentiella tillväxtbolag runtom den nordiska marknaden. Bolaget investerar i ett flertal branscher med störst inriktning mot IT-sektorn och bolag med skalbara affärsmodeller. Innehaven är både noterade och onoterade och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificial Intelligence (AI). Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
VD
Henrik Jerner
Ordförande
Lennart Bergström
Hemsida
https://capse...
Bransch
Finans
Börsvärde
32 164 817 SEK
Northern CapSek Ventures
9 216 280 aktier
Totalt
9 216 280 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-07-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-04-22
Ordinarie utdelning Northern CapSek Ventures
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-22
 • Utdelningsdag: -
2021-04-21
Bolagsstämma
2021-03-10
Extra bolagsstämma
2021-02-26
Årsrapport
2020-10-09
Extra bolagsstämma
2020-07-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,86 -0,68 -1,35 11,60 43,64
180 Degree Capital Corp 0,62 5,16 12,26 17,10 70,86
1st Constitution Bancorp -0,55 6,62 2,48 13,99 53,01
1st Source Corp -0,53 2,24 3,56 13,79 54,54
360 DigiTech Inc 1,71 9,15 4,92 -15,92 164,09
49 North Resources Inc 0,00 9,09 -7,69 -25,00 100,00
A-Mark Precious Metals Inc -1,25 35,18 43,99 86,19 230,34
ABG Sundal Collier Holding 0,99 -3,09 -13,48 3,30 122,68
ABN Amro Bank NV 1,13 -1,37 0,81 20,94 72,09
Aareal Bank AG -0,04 3,54 -3,96 17,71 51,29
Aberdeen International Inc -2,33 5,00 -6,67 -47,50 600,00
Ägare Kapital % Röster %
Ekapaif AB 27,10 27,10
Jonas Sjöberg 9,10 9,10
Avanza Pension 7,10 7,10
Lennart Bergström 5,40 5,40
Dan Renholm 4,90 4,90
Jan Sjöblom 4,20 4,20
KEHL Invest AB 3,90 3,90
Axator Energy AB 2,10 2,10
Henrik Walldén 1,80 1,80
Anton Westbergh 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
2021-02-26
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-19,12
Balanslikviditet
987,12
Räntabilitet totalt kapital %
2,47
Kassalikviditet
987,12
Ändring eget kapital %
43,42
Soliditet %
98,77
Ändring totalt kapital %
37,42
Kapitalomsättningshast.
0,24
Bruttomarginal %
100,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-7 810,78
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
1 023,53
Andel utdelad vinst %
0,00