Om bolaget (GAINL)

Gladstone Investment Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,27 %
 • Utv. idag USD
  +0,07 USD
 • Köp
  25,59
 • Sälj
  25,69
 • Senast
  25,65
 • Högst
  25,68
 • Lägst
  25,65
 • Antal
  1 686
 • Tid
  17:30:33

Gladstone Investment

Gladstone Investment verkar som ett icke-diversifierat investmentbolag för förvaltning. Bolaget investerar i efterställda lån, mezzaninskuld, preferenslagret och teckningsoptioner för att köpa stamaktier av små och medelstora företag i samband med förvärv, förändringar i kontroll och rekapitaliseringar. Gladstone investerar också i senior säkrade lån och eget kapital. Företaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Virginia, USA.
VD
David Gladstone
Ordförande
David Gladstone
Hemsida
https://www.g...
Bransch
Finans
Börsvärde
457 565 216 USD
Gladstone Investment Corp
33 205 023 aktier
Gladstone Investment Corp
2 990 000 aktier
Totalt
33 205 023 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-18
 • Utdelningsdag: 2021-05-28
2021-05-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-18
 • Utdelningsdag: 2021-05-28
2021-06-07
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,06 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-07
 • Utdelningsdag: 2021-06-17
2021-06-17
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-17
 • Utdelningsdag: 2021-06-30
2021-06-17
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-17
 • Utdelningsdag: 2021-06-30
2021-08-05
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-04-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-22
 • Utdelningsdag: 2021-04-30
2021-04-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-22
 • Utdelningsdag: 2021-04-30
2021-03-17
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-17
 • Utdelningsdag: 2021-03-31
2021-03-17
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-17
 • Utdelningsdag: 2021-03-31
2021-02-16
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-16
 • Utdelningsdag: 2021-02-26
2021-02-16
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-16
 • Utdelningsdag: 2021-02-26
2021-02-03
Delårsrapport
2021-01-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-21
 • Utdelningsdag: 2021-01-29
2021-01-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-21
 • Utdelningsdag: 2021-01-29
2020-12-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-22
 • Utdelningsdag: 2020-12-31
2020-12-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-22
 • Utdelningsdag: 2020-12-31
2020-11-19
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-19
 • Utdelningsdag: 2020-11-30
2020-11-19
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-19
 • Utdelningsdag: 2020-11-30
2020-11-04
Delårsrapport
2020-10-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-22
 • Utdelningsdag: 2020-10-30
2020-10-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-22
 • Utdelningsdag: 2020-10-30
2020-09-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-22
 • Utdelningsdag: 2020-09-30
2020-09-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-22
 • Utdelningsdag: 2020-09-30
2020-08-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-21
 • Utdelningsdag: 2020-08-31
2020-08-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-21
 • Utdelningsdag: 2020-08-31
2020-07-23
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-23
 • Utdelningsdag: 2020-07-31
2020-07-23
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-23
 • Utdelningsdag: 2020-07-31
2020-07-29
Delårsrapport
2020-06-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-18
 • Utdelningsdag: 2020-06-30
2020-06-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-18
 • Utdelningsdag: 2020-06-30
2020-06-05
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,09 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-05
 • Utdelningsdag: 2020-06-17
2020-05-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-18
 • Utdelningsdag: 2020-05-29
2020-05-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-18
 • Utdelningsdag: 2020-05-29
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,94 1,37 13,61 46,98
180 Degree Capital Corp 0,55 -0,68 -2,80 5,51 49,79
1st Constitution Bancorp -1,12 -3,93 6,05 7,02 48,96
1st Source Corp -0,10 1,98 3,86 15,42 56,87
360 DigiTech Inc 1,78 -6,51 -3,27 20,39 188,80
49 North Resources Inc 0,00 -7,14 0,00 -27,78 85,71
A-Mark Precious Metals Inc 3,34 6,05 5,73 17,25 179,57
ABG Sundal Collier Holding 1,33 -1,06 -6,24 26,66 136,24
ABN Amro Bank NV 0,92 1,82 4,29 27,90 63,98
Aareal Bank AG 1,30 -0,17 -5,86 21,24 57,98
Aberdeen International Inc 0,00 -13,51 -39,62 -45,76 433,33
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-1,46
Balanslikviditet
58,62
Räntabilitet totalt kapital %
-2,52
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
59,32
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
1,01
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-85,85
Kundfordringar oms. hast.
97,77
Nettomarginal %
-248,97
Andel utdelad vinst %
-