Om bolaget (FREE)

Whole Earth Brands Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag USD
  +0,00 USD
 • Köp
  10,90
 • Sälj
  13,16
 • Senast
  12,01
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  15:04:08

Whole Earth Brands

Whole Earth Brands är verksamma inom dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver verksamhet inom detalj- och partihandel och erbjuder ett brett utbud av livsmedelsprodukter. Produkterna inkluderar huvudsakligen plantbaserade livsmedel. Verksamheten drivs globalt via flertalet produktions- och distributionsanläggningar med störst närvaro inom Nordamerika. Kunderna består huvudsakligen av grossister samt privata aktörer.
VD
Albert Manzone
Ordförande
Irwin Simon
Hemsida
https://inves...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
463 163 836 USD
Whole Earth Brands Inc
38 564 849 aktier
Totalt
38 564 849 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-12
Bolagsstämma
2021-05-13
Delårsrapport
2021-03-16
Årsrapport
2020-11-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,72 0,05 1,02 -2,04 31,94
17 Education & Technology Group Inc 0,00 0,30 -18,09 -27,35 -
2U Inc 0,00 -6,64 -11,36 -31,17 -16,88
AAK 1,14 2,30 0,61 -5,16 4,71
AcadeMedia 0,17 0,87 0,17 -27,85 -16,60
Acme United Corp 0,00 -2,46 11,42 -13,82 30,75
Adecoagro SA 0,00 -2,08 2,51 2,06 96,04
Adtalem Global Education Inc 0,00 3,94 -4,49 5,62 47,11
Afya Ltd 0,00 -6,49 -14,84 -25,87 -31,90
AgroFresh Solutions Inc 0,00 -4,55 -6,67 10,53 -1,41
Agtira B 2,67 26,64 41,20 38,16 4,52
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
232,94
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
86,98
Ändring eget kapital %
-1,96
Soliditet %
33,04
Ändring totalt kapital %
65,52
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-