Om bolaget (FREE)

Whole Earth Brands Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,78 %
 • Utv. idag USD
  +0,24 USD
 • Köp
  13,75
 • Sälj
  13,79
 • Senast
  13,76
 • Högst
  13,88
 • Lägst
  13,52
 • Antal
  90 640
 • Tid
  17:32:14

Whole Earth Brands

Whole Earth Brands är verksamma inom dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver verksamhet inom detalj- och partihandel och erbjuder ett brett utbud av livsmedelsprodukter. Produkterna inkluderar huvudsakligen plantbaserade livsmedel. Verksamheten drivs globalt via flertalet produktions- och distributionsanläggningar med störst närvaro inom Nordamerika. Kunderna består huvudsakligen av grossister samt privata aktörer.
VD
Albert Manzone
Ordförande
Irwin Simon
Hemsida
https://inves...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
519 528 564 USD
Whole Earth Brands Inc
38 426 669 aktier
Totalt
38 426 669 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-05-13
Delårsrapport
2021-03-16
Årsrapport
2020-11-16
Delårsrapport
2020-08-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,28 -0,08 1,15 3,95 38,23
17 Education & Technology Group Inc 2,16 -4,79 -15,81 -51,72 -
2U Inc 1,66 5,36 16,04 10,84 18,55
AAK 1,40 -2,16 0,05 -0,75 19,37
AcadeMedia 0,26 -1,17 -8,10 -8,98 21,02
Acme United Corp 1,20 1,75 1,98 12,97 121,69
Adecoagro SA 1,52 4,70 6,76 39,85 157,82
Adtalem Global Education Inc 1,23 -2,68 0,44 -5,78 12,24
Afya Ltd 0,83 6,31 28,51 45,15 19,72
AgroFresh Solutions Inc 0,00 0,97 -8,77 1,96 -34,38
Agtira B 1,70 2,36 6,22 -2,85 8,64
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-16
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
293,08
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
120,84
Ändring eget kapital %
6 076,91
Soliditet %
51,77
Ändring totalt kapital %
95,33
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-