Om bolaget (NCNO)

nCino Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,51 %
 • Utv. idag USD
  -1,70 USD
 • Köp
  65,50
 • Sälj
  66,56
 • Senast
  65,99
 • Högst
  67,00
 • Lägst
  65,40
 • Antal
  972 428
 • Tid
  22:00:02

Ncino

Ncino är verksamma inom finanssektorn. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella produkter, huvudsakligen inriktat mot små- och medelstora företagskunder. Tjänsteutbudet är brett och inkluderar exempelvis molnbaserade plattformer för hantering av transaktioner. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse kringtjänster och rådgivning inom affärsområdet. Bolaget bedriver verksamhet på global nivå med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Pierre Naude
Ordförande
Steven Collins
Hemsida
https://inves...
Bransch
Teknik
Börsvärde
6 459 973 083 USD
nCino Inc
95 434 674 aktier
Totalt
95 434 674 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-07-15
Bolagsstämma
2021-06-02
Delårsrapport
2021-03-31
Årsrapport
2020-12-09
Delårsrapport
2020-09-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
01 Communique Laboratory Inc -5,08 0,00 -24,32 -25,33 33,33
1911 Gold Corp -2,86 1,49 -12,82 -46,03 -47,69
21Vianet Group Inc -13,90 -10,73 -30,49 -46,28 -28,08
24SevenOffice -2,80 1,25 23,66 -32,12 -20,33
3D Systems Corp -0,62 -0,12 -32,26 16,61 291,96
48North Cannabis Corp -7,69 -7,69 -27,27 -25,00 -40,00
8x8 Inc 1,34 6,37 -6,65 -21,79 63,75
9F Inc -3,57 2,72 -18,53 31,25 6,18
A10 Networks Inc 0,62 5,96 4,89 20,44 60,14
AAC Clyde Space -0,98 -3,50 16,09 18,36 -6,19
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-12-09
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-9,08
Balanslikviditet
485,15
Räntabilitet totalt kapital %
-7,26
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
82,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
35,78
Bruttomarginal %
55,79
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-20,82
Kundfordringar oms. hast.
12,83
Nettomarginal %
-20,28
Andel utdelad vinst %
-