Om bolaget (AIR)

Clean Air Metals Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +8,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,020 CAD
 • Köp
  0,270
 • Sälj
  0,275
 • Senast
  0,270
 • Högst
  0,280
 • Lägst
  0,270
 • Antal
  227 575
 • Tid
  21:59:59

Clean Air Metals

Clean Air Metals är ett kanadensiskt bolag verksamma inom metallindustrin. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av bly, koppar och platinum.Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med störst inriktning mot den tyngre industrin. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom Nordamerika.
VD
Abraham Drost
Ordförande
Jim Gallagher
Hemsida
https://www.c...
Bransch
-
Börsvärde
35 954 248 CAD
Clean Air Metals Inc
143 816 994 aktier
Totalt
143 816 994 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-07-21
Bolagsstämma
2020-09-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-