Om bolaget (CHX)

ChampionX Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,07 %
 • Utv. idag USD
  -1,43 USD
 • Köp
  26,43
 • Sälj
  27,28
 • Senast
  26,78
 • Högst
  28,36
 • Lägst
  25,61
 • Antal
  2 071 043
 • Tid
  22:00:03

Apergy

Apergy Corporation är ett industriföretag som tillverkar och säljer borrutrustning för användning på olje- och gasfält vid håltagning. Företaget erbjuder lyftutrustning, stångpumpsystem, elektriska nedsänkbara pumpsystem, progressiva kavitetspumpar, drivsystem och kolvliftar samt diamantskärare och lager. Apergy är verksamt i USA.
VD
Sivasankaran Somasundaram
Ordförande
Daniel Rabun
Hemsida
https://inves...
Bransch
Energi
Börsvärde
5 679 786 984 USD
ChampionX Corp
201 339 489 aktier
Totalt
201 339 489 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

Just nu finns det ingen information att visa
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,59 -0,25 1,03 4,26 36,27
Abraxas Petroleum Corp -9,68 -12,77 29,63 -26,12 -51,27
Adams Resources & Energy Inc -1,02 -4,15 -2,23 -5,75 0,74
Advantage Energy Ltd -4,70 -5,75 17,03 75,31 159,76
Aemetis Inc 2,97 2,83 18,49 -23,02 1 655,21
Africa Energy Corp -2,00 -5,77 -5,77 -20,97 -2,00
Africa Energy Corp -0,29 -3,16 -5,40 -13,76 3,49
Africa Oil -1,64 -0,83 -2,44 3,45 11,11
Africa Oil -1,85 -1,38 -2,55 1,05 8,53
Akastor -1,45 -1,61 14,02 -3,48 22,02
Aker -1,19 -1,62 6,22 -2,49 97,98
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
203,33
Räntabilitet totalt kapital %
-21,94
Kassalikviditet
134,24
Ändring eget kapital %
57,41
Soliditet %
46,78
Ändring totalt kapital %
80,76
Kapitalomsättningshast.
54,66
Bruttomarginal %
21,54
Varulagrets oms. hast.
22,64
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
29,45
Nettomarginal %
-40,14
Andel utdelad vinst %
-