Om bolaget (GOTL-B)

Gotlandsbolaget B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1 300,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  05:55:01

Gotland

Rederi AB Gotlands affärsidé är att förse sjötrafikoperatörer med modernt tonnage samt utveckla och driva sjötransportsystem. Verksamheten omfattar ägande och förvaltning av färjor och produktttankfartyg samt operativ drift av fartyg, turist- och resebyrårörelse och viss övrig förvaltning.

Verksamheten omfattar ägande och förvaltning av färjor, ro-ro- och produkttankfartyg samt operativ fartygsdrift genom dotterbolaget Destination Gotland AB, som sedan 1998 driver trafiken mellan Gotland och fastlandet. Destination Gotland är helägt av Rederi AB Gotland. Bolaget driver även en affärsresebyrå på Gotland.

VD
Håkan Johansson
Ordförande
Björn Wolrath
Hemsida
www.gotlandsb...
Bransch
-
Börsvärde
0 SEK
Gotlandsbolaget A
1 811 693 aktier
Gotlandsbolaget B
688 307 aktier
Totalt
2 500 000 aktier
Introdatum
1988-12-01

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

Just nu finns det ingen information att visa
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-