Om bolaget (SAE)

Sable Resources Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +11,63 %
 • Utv. idag CAD
  +0,025 CAD
 • Köp
  0,225
 • Sälj
  0,240
 • Senast
  0,240
 • Högst
  0,260
 • Lägst
  0,235
 • Antal
  136 171
 • Tid
  21:59:58

Sable Resources

Sable Resources är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av guld. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot den industriella sektorn. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom Sydamerika där bolaget driver större projekt via egna produktionsanläggningar.
VD
Ruben Padilla
Ordförande
Tom Obradovich
Hemsida
https://sable...
Bransch
-
Börsvärde
50 245 098 CAD
Sable Resources Ltd
233 698 132 aktier
Totalt
233 698 132 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-07-15
Bolagsstämma
2021-04-27
Årsrapport
2020-11-20
Delårsrapport
2020-08-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-04-27
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-21,55
Balanslikviditet
1 395,95
Räntabilitet totalt kapital %
21,45
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
167,52
Soliditet %
93,51
Ändring totalt kapital %
138,49
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-