Om bolaget (FD)

Facedrive Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +8,15 %
 • Utv. idag CAD
  +0,29 CAD
 • Köp
  3,85
 • Sälj
  3,90
 • Senast
  3,85
 • Högst
  4,42
 • Lägst
  3,68
 • Antal
  2 456 627
 • Tid
  21:59:58

Facedrive

Facedrive är verksamma inom servicebranschen. Bolaget kombinerar expertis inom teknik och service, där de idag erbjuder ett brett utbud av tjänster inriktat mot den privata sektorn. Bolaget innehar ett flertal varumärken under ägande som erbjuder utkörning av mat och transportlösningar. Störst verksamhet återfinns inom den kanadensiska hemmamarknaden.
VD
Sayan Navaratnam
Ordförande
Sayan Navaratnam
Hemsida
https://faced...
Bransch
-
Börsvärde
339 084 652 CAD
Facedrive Inc
95 248 498 aktier
Totalt
95 248 498 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-04-30
Årsrapport
2020-11-27
Delårsrapport
2020-10-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-04-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-114,38
Balanslikviditet
119,19
Räntabilitet totalt kapital %
-63,66
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
246,15
Soliditet %
54,84
Ändring totalt kapital %
377,74
Kapitalomsättningshast.
14,09
Bruttomarginal %
18,07
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-445,29
Kundfordringar oms. hast.
16,54
Nettomarginal %
-451,91
Andel utdelad vinst %
-