Om bolaget (SLVR)

Silver Tiger Metals Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +10,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,05 CAD
 • Köp
  0,55
 • Sälj
  0,57
 • Senast
  0,55
 • Högst
  0,55
 • Lägst
  0,50
 • Antal
  137 052
 • Tid
  22:00:45

Silver Tiger Metals

Silver Tiger Metals är ett kanadensiskt bolag verksamma inom gruvsektorn. Bolaget arbetar med prospektering, utvinning samt vidare distribution av ädelmetaller och mineraler. Störst andel av råvarorna består av guldförnödenheter. Verksamheten drivs via flertalet produktionsanläggningar runtom den nordamerikanska marknaden, samt inom Sydamerika.En del av projekten drivs även i samarbete med övriga aktörer på marknaden.
VD
Glenn Jessome
Ordförande
Keith Abriel
Hemsida
https://silve...
Bransch
-
Börsvärde
130 934 053 CAD
Silver Tiger Metals Inc
261 868 106 aktier
Totalt
261 868 106 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-30
Bolagsstämma
2021-02-28
Delårsrapport
2020-11-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-28
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-7,48
Balanslikviditet
609,48
Räntabilitet totalt kapital %
-5,91
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
95,97
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-