Om bolaget (NYMTM)

New York Mortgage Trust Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag USD
  +0,00 USD
 • Köp
  25,27
 • Sälj
  26,00
 • Senast
  25,58
 • Högst
  25,64
 • Lägst
  25,51
 • Antal
  7 124
 • Tid
  22:00:02

New York Mortgage Trust

New York Mortgage Trust är verksam som ett fastighetsinvesteringsfond som förvärvar och förvaltar främst fastighetsrelaterade tillgångar. Bolaget äger tillgångar inkluderande byråer och icke-byråer med säkerhet i hypotekslån, hög kreditkvalitet, bostadsjusterbar räntesats, företagslån och andra finansiella tillgångar. Företaget grundades 2003 och har sitt huvudkontor New York, USA.
VD
Steven Mumma
Ordförande
Steven Mumma
Hemsida
https://www.n...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 688 323 222 USD
New York Mortgage Trust Inc
379 398 477 aktier
New York Mortgage Trust Inc
5 400 000 aktier
New York Mortgage Trust Inc
3 000 000 aktier
New York Mortgage Trust Inc
6 000 000 aktier
Totalt
379 272 504 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-30
Ordinarie utdelning New York Mortgage Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,492188 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-30
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-09-30
Ordinarie utdelning New York Mortgage Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,484375 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-30
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-09-30
Ordinarie utdelning New York Mortgage Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,50 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-30
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-08-05
Delårsrapport
2021-06-23
Ordinarie utdelning New York Mortgage Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,10 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-23
 • Utdelningsdag: 2021-07-26
2021-06-30
Ordinarie utdelning New York Mortgage Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,492188 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-30
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-06-30
Ordinarie utdelning New York Mortgage Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,484375 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-30
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-06-30
Ordinarie utdelning New York Mortgage Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,50 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-30
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-06-14
Bolagsstämma
2021-05-07
Delårsrapport
2021-03-24
Ordinarie utdelning New York Mortgage Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,10 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-24
 • Utdelningsdag: 2021-04-26
2021-03-31
Ordinarie utdelning New York Mortgage Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,492188 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-31
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-03-31
Ordinarie utdelning New York Mortgage Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,484375 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-31
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-03-31
Ordinarie utdelning New York Mortgage Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,50 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-31
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-02-25
Årsrapport
2020-12-16
Ordinarie utdelning New York Mortgage Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,10 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-16
 • Utdelningsdag: 2021-01-25
2020-12-30
Ordinarie utdelning New York Mortgage Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,492188 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-12-30
Ordinarie utdelning New York Mortgage Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,484375 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-12-30
Ordinarie utdelning New York Mortgage Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,50 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-11-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,02 1,61 1,54 -1,50 29,06
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,49 -1,86 11,19 12,64 339,13
AGNC Investment Corp -0,16 0,64 -0,75 0,48 14,58
AGNC Investment Corp -0,12 0,28 -3,59 -1,67 10,78
Acadia Realty Trust 0,00 -1,31 10,23 7,34 113,15
Acres Commercial Realty Corp 0,00 -0,19 0,08 1,79 -
Acres Commercial Realty Corp -1,88 0,32 -2,73 -5,43 -
Acrinova A 1,12 4,65 -0,37 3,85 48,35
Acrinova B -0,43 -0,43 -3,78 1,33 -
Aedifica NV 0,24 0,67 0,52 -3,85 30,85
Agat Ejendomme 0,46 -0,91 -5,65 4,33 6,90
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-08-05
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
12,29
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
6,03
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
7,23
Soliditet %
48,55
Ändring totalt kapital %
3,56
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
259,05