Om bolaget (ABT)

Aqua Bio Technology

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  2,36
 • Sälj
  2,44
 • Senast
  2,40
 • Högst
  2,40
 • Lägst
  2,40
 • Antal
  1 171
 • Tid
  10:09:04

Aqua Bio Technology

Aqua Bio Technology är ett norskt bolag verksamma inom kosmetikabranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och kommersialiserar ingredienser som används inom ett flertal kosmetiska produkter världen över. Störst verksamhet återfinns inom lösningar för hudvårdsprodukter. Merparten av bolagets produkter säljs på en global marknad via diverse distributörer. Bolaget grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Lysaker.
VD
Espen Kvale (tf)
Ordförande
Edvard Cock
Hemsida
http://www.aq...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
28 221 345 NOK
Aqua Bio Technology
11 758 894 aktier
Totalt
11 758 894 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-28
Delårsrapport
2019-02-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABT-S
 • Noteringsperiod: 2019-02-14 - 2019-08-30

Tidigare händelser

2019-06-06
Ordinarie utdelning Aqua Bio Technology
 • Utdelning/aktie: 0 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-06
 • Utdelningsdag: -
2019-06-05
Bolagsstämma
2019-04-24
Årsrapport
2019-01-17
Händelse: Nedskrivning fondemission
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,50
 • Handlas utan rätt: 2019-01-17
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-01-07
Extra bolagsstämma
2018-08-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,41 -0,43 -0,29 -2,91 2,72
2cureX 1,25 6,56 5,18 2,85 86,57
A1M Pharma -10,70 -19,14 70,95 70,95 -65,48
ADDvise Group A 3,31 6,84 8,70 -38,12 -37,50
ADDvise Group B -6,10 -3,75 -2,53 2,67 -41,67
Acarix 0,00 -0,67 4,93 18,25 -20,18
AcouSort 0,00 -3,04 3,75 -6,21 0,00
Active Biotech 0,48 0,16 3,95 -5,54 -52,05
AcuCort -3,23 -1,64 -0,99 -11,76 30,43
AddLife B -1,80 -0,73 -8,08 10,53 33,17
AdderaCare 1,79 -3,39 -14,16 -21,05 -24,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-