Om bolaget (TNP)

TransAtlantic Petroleum Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,41 %
 • Utv. idag CAD
  -0,020 CAD
 • Köp
  0,350
 • Sälj
  0,390
 • Senast
  0,350
 • Högst
  0,410
 • Lägst
  0,350
 • Antal
  13 238
 • Tid
  21:59:59

TransAtlantic Petroleum

TransAtlantic Petroleum är verksamma inom olje- och gasbranschen. Bolaget bedriver prospektering, utvinning samt vidare distribution av petroleumprodukter, råolja och naturgas. Genom egna produktionsanläggningar innehar bolaget andelar i utvecklade och outvecklade oljeoch gasfastigheter, huvudsakligen belägna runtom den europeiska marknaden. Kunderna återfinns inom den industriella sektorn.
VD
Malone Mitchell 3rd
Ordförande
Malone Mitchell 3rd
Hemsida
http://www.tr...
Bransch
Energi
Börsvärde
23 069 153 CAD
TransAtlantic Petroleum Ltd
62 349 063 aktier
Totalt
62 349 063 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-05
Bolagsstämma
2020-05-13
Delårsrapport
2020-03-25
Årsrapport
2019-11-12
Delårsrapport
2019-08-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,11 0,62 1,04 14,39 5,12
Abraxas Petroleum Corp -4,14 -10,43 -41,45 30,77 -80,37
Adams Resources & Energy Inc -5,37 -8,41 -15,52 6,52 -26,16
Advantage Oil & Gas Ltd -4,05 -1,19 -15,31 -0,60 4,40
Aemetis Inc 2,53 1,25 -9,93 47,27 -6,90
Africa Energy Corp 0,00 5,00 21,15 80,00 50,00
Africa Energy Corp 0,46 9,12 20,01 60,37 36,16
Africa Oil -0,93 -3,64 -10,17 8,16 -16,54
Africa Oil -0,21 -3,47 -7,66 -0,82 -19,93
Akastor -0,80 5,53 -8,15 20,98 -58,18
Aker 0,84 -0,66 -0,66 38,69 -29,57
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-03-25
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
187,34
Balanslikviditet
104,84
Räntabilitet totalt kapital %
2,59
Kassalikviditet
88,02
Ändring eget kapital %
-36,26
Soliditet %
5,55
Ändring totalt kapital %
7,50
Kapitalomsättningshast.
49,36
Bruttomarginal %
55,48
Varulagrets oms. hast.
10,52
Rörelsemarginal %
21,07
Kundfordringar oms. hast.
22,38
Nettomarginal %
5,24
Andel utdelad vinst %
-