Om bolaget (ROMSB)

Romsdal Sparebank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  122,00
 • Högst
  122,00
 • Lägst
  122,00
 • Antal
  207
 • Tid
  16:30:00

Romsdal Sparebank

Romsdal Sparebank bedriver bankverksamhet. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, huvudsakligen inriktade mot den privata sektorn. Tjänsteutbudet är brett och inkluderar exempelvis lånefinansiering, kapitalförvaltning och pension. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse kringtjänster. Bolaget driver verksamhet runtom den norska finansmarknaden.
VD
Lars Peder Brekk
Ordförande
Svein Atle Roset
Hemsida
https://romsd...
Bransch
-
Börsvärde
239 693 400 NOK
Romsdal Sparebank
1 964 700 aktier
Totalt
1 964 700 aktier
Introdatum
2020-04-24

Kommande händelser

2021-04-29
Delårsrapport
2021-07-29
Delårsrapport
2021-10-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-03-26
Ordinarie utdelning Romsdal Sparebank
 • Utdelning/aktie: 3,36 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-26
 • Utdelningsdag: 2021-04-08
2021-03-25
Bolagsstämma
2021-03-03
Årsrapport
2020-10-28
Delårsrapport
2020-07-29
Delårsrapport
2020-04-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
4,76
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,57
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
37,83
Soliditet %
11,96
Ändring totalt kapital %
9,90
Kapitalomsättningshast.
2,65
Bruttomarginal %
40,32
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
21,49
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
21,49
Andel utdelad vinst %
21,92