Om bolaget (CARR)

Carrier Global Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,75 %
 • Utv. idag USD
  -0,33 USD
 • Köp
  43,83
 • Sälj
  43,84
 • Senast
  43,84
 • Högst
  44,48
 • Lägst
  43,54
 • Antal
  3 936 266
 • Tid
  21:04:18

Carrier Global

Carrier Global är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget arbetar med utveckling av bygg- och kyllösningar. Produktportföljen är bred och inkluderar även produkter inom brand- och säkerhetslösningar. Utöver huvudverksamheten erbjuds eftermarknadsservice, support och underhåll. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Nordamerika.
VD
David Gitlin
Ordförande
John Faraci
Hemsida
https://ir.ca...
Bransch
Industri
Börsvärde
38 383 663 745 USD
Carrier Global Corp
868 998 500 aktier
Totalt
868 998 500 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-12-22
Ordinarie utdelning Carrier Global Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-22
 • Utdelningsdag: 2021-02-10
2021-02-09
Årsrapport
2020-10-29
Ordinarie utdelning Carrier Global Corp
 • Utdelning/aktie: 0,08 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-29
 • Utdelningsdag: 2020-11-23
2020-10-29
Delårsrapport
2020-07-30
Delårsrapport
2020-06-25
Ordinarie utdelning Carrier Global Corp
 • Utdelning/aktie: 0,08 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-25
 • Utdelningsdag: 2020-07-20
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-