Om bolaget (CLOUD)

Cloudberry Clean Energy

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,48 %
 • Utv. idag NOK
  -0,060 NOK
 • Köp
  12,100
 • Sälj
  13,560
 • Senast
  12,520
 • Högst
  12,760
 • Lägst
  12,500
 • Antal
  203 772
 • Tid
  16:30:00

Cloudberry Clean Energy

Cloudberry Clean Energy är verksamma inom energisektorn. Bolaget är specialiserade inom ägande, förvaltning och utveckling av förnybara energiresurser. Inom verksamheten återfinns ett flertal vattenkraftverk samt vindkraftsparker som används för att generera el. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden och kunderna består av både privata aktörer samt företagskunder.
VD
Anders Lenborg
Ordförande
Frank Berg
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
1 321 721 926 NOK
Cloudberry Clean Energy
105 065 336 aktier
Totalt
105 065 336 aktier
Introdatum
2020-04-02

Kommande händelser

2021-08-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-04-29
Ordinarie utdelning Cloudberry Clean Energy
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-29
 • Utdelningsdag: -
2021-04-28
Bolagsstämma
2021-03-24
Årsrapport
2020-12-21
Extra bolagsstämma
2020-09-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,86 -0,68 -1,35 11,60 43,64
A2A SpA -0,26 3,90 10,98 18,49 42,39
AES Corp -0,52 -1,18 -12,51 -9,96 92,02
ALLETE Inc -0,07 -1,37 -1,42 9,05 30,07
Acea SpA -0,66 0,05 2,36 15,91 14,82
Advent Technologies Holdings Inc 2,84 -8,43 -20,57 -25,42 -
Aega 4,35 -6,25 -17,81 -25,93 108,70
Algonquin Power & Utilities Corp 0,85 -1,54 -5,54 -11,59 11,73
Algonquin Power & Utilities Corp 0,60 -1,96 -8,97 -16,05 -1,39
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,00 -0,40 2,27 6,67 47,44
Alliant Energy Corp 2,18 1,28 2,76 18,82 20,88
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-24
Räntetäckningsgrad
-1 511,86
Räntabilitet eget kapital %
-3,14
Balanslikviditet
340,10
Räntabilitet totalt kapital %
-2,45
Kassalikviditet
340,10
Ändring eget kapital %
4 458,74
Soliditet %
75,51
Ändring totalt kapital %
4 553,41
Kapitalomsättningshast.
0,26
Bruttomarginal %
96,26
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-911,40
Kundfordringar oms. hast.
5 395,79
Nettomarginal %
-942,83
Andel utdelad vinst %
0,00