Om bolaget (ARE)

Aecon Group Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,21 %
 • Utv. idag CAD
  -0,04 CAD
 • Köp
  18,82
 • Sälj
  18,84
 • Senast
  18,84
 • Högst
  19,03
 • Lägst
  18,69
 • Antal
  223 217
 • Tid
  22:00:01

Aecon Group Inc

Aecon Group är ett kanadensiskt bygg- och projektutvecklingskoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och infrastrukturtjänster. Bolaget bygger och utvecklar industrilokaler, järnvägar, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Kunderna utgörs främst av stater, kommuner samt av industri- och handelsbolag. Verksamheten är främst fokuserad i Kanada och USA.
VD
Jean-Louis Servranckx
Ordförande
John M. Beck
Hemsida
http://www.ae...
Bransch
Industri
Börsvärde
1 147 178 158 CAD
Aecon Group Inc
60 761 555 aktier
Totalt
60 761 555 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-06-20
Ordinarie utdelning Aecon Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,145 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-20
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-06-04
Bolagsstämma
2019-03-21
Ordinarie utdelning Aecon Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,145 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-21
 • Utdelningsdag: 2019-04-01
2018-12-20
Ordinarie utdelning Aecon Group Inc
 • Utdelning/aktie: 0,125 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-20
 • Utdelningsdag: 2019-01-03
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,14 0,09 8,64 2,37 1,28
2020 Bulkers -0,61 2,50 9,33 - -
3M Co -0,13 -2,68 3,60 -4,12 -22,51
51job Inc -0,54 0,76 1,49 -5,31 2,55
A. O. Smith Corp -2,04 -5,45 2,88 3,67 -21,46
A.P. Møller - Mærsk A 0,68 -5,41 4,85 -1,93 -15,52
A.P. Møller - Mærsk B 0,41 -5,64 6,36 -2,08 -15,48
AAR Corp -0,42 -0,18 7,09 33,40 1,80
Aalberts NV -1,25 -3,20 10,16 12,87 0,68
Aallon Group Oyj -1,27 -2,92 10,45 13,41 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,93 -1,92 5,22 4,70 -17,08
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,00
Balanslikviditet
1,72
Räntabilitet totalt kapital %
3,00
Kassalikviditet
1,70
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
28,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
1,18
Bruttomarginal %
11,00
Varulagrets oms. hast.
0,01
Rörelsemarginal %
3,00
Kundfordringar oms. hast.
0,09
Nettomarginal %
2,00
Andel utdelad vinst %
47,00