Om bolaget (AGNCP)

AGNC Investment Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,24 %
 • Utv. idag USD
  +0,06 USD
 • Köp
  25,10
 • Sälj
  25,40
 • Senast
  25,32
 • Högst
  25,37
 • Lägst
  25,13
 • Antal
  13 278
 • Tid
  22:00:03

AGNC Investment

AGNC Investment driver och förvaltar fastighetsinvesteringar. Bolaget placerar i realtidsobligationer i realkreditobligationer och finansieras genom säkerställda låneupplåning som återköpta avtal. AGNC Investment har sina kunder i USA. Företaget grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Maryland, USA.
VD
Gary Kain
Ordförande
Prue Larocca
Hemsida
https://ir.ag...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
8 660 988 303 USD
AGNC Investment Corp
524 908 382 aktier
AGNC Investment Corp
9 000 000 aktier
AGNC Investment Corp
20 000 000 aktier
AGNC Investment Corp
12 000 000 aktier
AGNC Investment Corp
16 100 000 aktier
Totalt
524 908 382 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-25
Delårsrapport
2021-10-28
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-28
 • Utdelningsdag: 2021-11-09

Tidigare händelser

2021-09-30
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,382812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-30
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-09-30
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,429688 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-30
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-09-30
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,4375 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-30
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-09-30
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,40625 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-30
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-09-29
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-29
 • Utdelningsdag: 2021-10-12
2021-08-30
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-30
 • Utdelningsdag: 2021-09-10
2021-07-29
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-29
 • Utdelningsdag: 2021-08-10
2021-07-27
Delårsrapport
2021-06-30
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,382812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-30
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-06-30
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,429688 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-30
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-06-30
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,4375 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-30
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-06-30
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,40625 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-30
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-06-29
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-12
2021-05-27
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-27
 • Utdelningsdag: 2021-06-09
2021-04-29
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-29
 • Utdelningsdag: 2021-05-11
2021-04-27
Delårsrapport
2021-04-22
Bolagsstämma
2021-03-31
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,382812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-31
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-03-31
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,429688 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-31
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-03-31
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,4375 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-31
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-03-31
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,40625 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-31
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-03-30
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-12
2021-02-25
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-25
 • Utdelningsdag: 2021-03-09
2021-01-28
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-28
 • Utdelningsdag: 2021-02-09
2021-01-25
Årsrapport
2020-12-30
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,382812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-12-30
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,429688 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-12-30
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,4375 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-12-30
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,40625 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-12-30
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-12
2020-11-27
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-27
 • Utdelningsdag: 2020-12-09
2020-10-29
Ordinarie utdelning AGNC Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-29
 • Utdelningsdag: 2020-11-10
2020-10-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,02 1,28 2,26 -0,35 27,77
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,24 0,00 19,01 217,05 349,45
AGNC Investment Corp 0,04 -0,90 -3,80 -1,90 10,53
AGNC Investment Corp 0,51 -0,20 -1,39 -1,43 11,60
Acadia Realty Trust 1,15 1,15 13,45 5,07 130,33
Acres Commercial Realty Corp 0,00 -0,54 0,20 2,39 -
Acres Commercial Realty Corp 0,70 1,21 0,13 -5,38 -
Acrinova A -0,74 -1,84 -3,26 2,30 43,55
Acrinova B 0,00 0,00 0,00 3,60 -
Aedifica NV 0,17 1,20 -1,03 -3,99 32,54
Agat Ejendomme 0,00 -1,37 -7,69 2,86 -0,46
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-04-27
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
15,98
Soliditet %
13,28
Ändring totalt kapital %
0,48
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
26,36