• Idag har marknaderna i USA stängt på grund av helgdag.

Om bolaget (EURO)

Eurocon Consulting

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  6,08
 • Sälj
  6,16
 • Senast
  6,28
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  09:50:46

Eurocon

Eurocon är ett teknikkonsultföretag vars största kundgrupp är processindustrin i Sverige och utomlands. Företaget erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer främst inom skogsindusti-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruvindustrin. Företagets marknadsområden är Anläägningstjänster, Anlägngningsprojekt, samt Produkter & system.

VD
Peter Johansson
Ordförande
Marie Berglund
Hemsida
www.eurocon.se
Bransch
-
Börsvärde
268 327 312 SEK
Eurocon Consulting
42 727 279 aktier
Totalt
42 727 279 aktier
Introdatum
2007-12-14

Kommande händelser

2019-08-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Eurocon Consulting
 • Utdelning/aktie: 0,35 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-05-09
Delårsrapport
2019-02-26
Årsrapport
2018-10-30
Delårsrapport
2018-08-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
153 793 000
Immateriella anläggningstillgångar 56 903 000
Materiella anläggningstillgångar 6 973 000
Finansiella anläggningstillgångar 4 925 000
Summa anläggningstillgångar 68 801 000
Kassa och bank 14 348 000
Summa omsättningstillgångar 84 992 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 78 175 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 14 195 000
Kortfristiga skulder 61 423 000
Årets resultat 21 474 000
Total fakturering 239 125 000
Rörelseresultat 27 769 000
Summa finansnetto -115 000
Resultat efter finansiella poster 27 961 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Nordea Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,50 %
 • Röstandel: 7,50 %
2018-06-30
 • Vem: Christer Svanholm
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,30 %
 • Röstandel: 4,30 %
2018-06-30
 • Vem: Ulf Rask
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,70 %
 • Röstandel: 4,70 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,02 %
 • Röstandel: 9,02 %
2018-06-30
 • Vem: Ronald Andersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,45 %
 • Röstandel: 10,45 %
Ägare Kapital % Röster %
Ronald Andersson 10,45 10,45
Avanza Pension 9,02 9,02
Nordea Fonder 7,50 7,50
Ulf Rask 4,70 4,70
Christer Svanholm 4,30 4,30
Fredrik Forsgren 4,15 4,15
Johan Westman 3,82 3,82
Mikael Lindqvist 2,68 2,68
Peter Johansson 2,56 2,56
Nils Lindström 2,34 2,34
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
30,58
Balanslikviditet
1,13
Räntabilitet totalt kapital %
19,96
Kassalikviditet
1,13
Ändring eget kapital %
13,51
Soliditet %
55,60
Ändring totalt kapital %
3,77
Kapitalomsättningshast.
1,62
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
9,78
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
10,07
Andel utdelad vinst %
58,60