Om bolaget (TRAIN B)

Train Alliance Sweden B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,66 %
 • Utv. idag SEK
  +1,30 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  79,50
 • Högst
  80,50
 • Lägst
  77,30
 • Antal
  9 230
 • Tid
  17:29:30

Train Alliance

Train Alliance är verksamma inom järnvägsindustrin. Bolaget verkar som en komplett anläggningspartner inriktade mot försörjning samt operationell utveckling av större järnvägsinfrastruktur. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, där bolaget arbetar med underhåll och logistiklösningar, markförädling, konceptrådgivning samt planering och utförande av större infrastrukturella projekt.
VD
Joakim Weijmer
Ordförande
Otto Persson
Hemsida
https://www.t...
Bransch
Industri
Börsvärde
2 063 460 115 SEK
Train Alliance Sweden B
23 586 958 aktier
Totalt
26 386 958 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-06
Delårsrapport
2021-10-29
Delårsrapport
2022-02-25
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-06-30
Bolagsstämma
2021-05-12
Delårsrapport
2021-05-03
Ordinarie utdelning Train Alliance Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-03
 • Utdelningsdag: -
2021-02-05
Årsrapport
2020-10-30
Delårsrapport
2020-08-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
2020 Bulkers 0,47 5,97 -4,91 1,91 101,70
24Storage 0,00 9,16 10,25 5,25 6,52
3M Co 0,77 1,57 3,80 -0,79 25,51
51job Inc -0,70 -0,65 -0,23 24,48 17,04
A O Smith Corp 1,50 1,03 2,79 1,90 35,71
A.P. Møller - Mærsk A 0,54 1,51 -3,56 18,53 116,20
A.P. Møller - Mærsk B 1,02 1,73 -4,14 14,57 107,15
Aalberts NV 8,27 19,04 14,99 13,12 61,98
Aallon Group Oyj 0,87 0,87 0,87 -1,69 7,41
Aaon Inc 0,93 -0,75 -1,09 -13,31 5,08
Ägare Kapital % Röster %
Sven Jemsten med bolag 11,30 24,40
AB Hvalfisken 10,10 5,00
Investment AB Spiltan 8,40 4,10
Banque Pictet & Ci... 8,00 3,90
Polar Structure AB 5,80 18,90
Kilenkrysset Rail AB 5,70 2,80
PriorNilsson Realinvest 4,70 2,30
Natpec Holding AB 3,20 1,60
70000976, Nordica life 2,90 1,40
Otto Persson 2,90 12,10
Datum för årsredovisning
2021-05-12
Räntetäckningsgrad
339,98
Räntabilitet eget kapital %
2,00
Balanslikviditet
571,72
Räntabilitet totalt kapital %
1,21
Kassalikviditet
525,57
Ändring eget kapital %
72,47
Soliditet %
85,26
Ändring totalt kapital %
50,55
Kapitalomsättningshast.
2,41
Bruttomarginal %
115,87
Varulagrets oms. hast.
36,67
Rörelsemarginal %
70,72
Kundfordringar oms. hast.
16,45
Nettomarginal %
50,10
Andel utdelad vinst %
-