Om bolaget (VOLAB)

Veg of Lund

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,32 %
 • Utv. idag SEK
  +0,14 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  10,78
 • Högst
  11,34
 • Lägst
  10,64
 • Antal
  8 747
 • Tid
  12:59:48

Veg of Lund

Veg of Lund är verksamma inom livsmedelsbranschen. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya växtbaserade livsmedel.Produkterna vidaresäljs under varierande varumärken och består huvudsakligen av alternativa mjölkdrycker och smoothies. Bolagets största marknader är Sverige och Storbritannien, där försäljning sker via återförsäljare inom dagligvaruhandeln. Huvudkontoret ligger i Malmö.
VD
Emma Källqvist (tf)
Ordförande
Håkan Pålsson
Hemsida
https://ir.ve...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
136 353 738 SEK
Veg of Lund
12 815 201 aktier
Totalt
12 815 201 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-08-16
Delårsrapport
2022-11-09
Delårsrapport
2023-02-16
Årsrapport

Tidigare händelser

2022-05-12
Ordinarie utdelning Veg of Lund
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-12
 • Utdelningsdag: -
2022-05-11
Bolagsstämma
2022-05-10
Delårsrapport
2022-02-17
Årsrapport
2022-01-31
Extra bolagsstämma
2021-11-09
Delårsrapport
2021-08-11
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,96 -0,53 -3,26 -7,46 -11,70
17 Education & Technology Group Inc 3,33 1,09 -1,59 28,28 -90,72
2U Inc 6,44 -18,41 -11,39 -12,23 -74,93
AAK 0,28 3,18 -4,04 -5,70 -14,91
AcadeMedia 0,34 -1,60 -14,54 -10,52 -40,91
Acme United Corp 0,74 2,17 -0,15 -1,61 -23,42
Adecoagro SA 4,27 10,96 -6,26 21,12 10,52
Adtalem Global Education Inc -0,66 -0,60 6,24 52,48 -14,27
Afya Ltd 9,67 4,42 -17,60 -13,17 -48,15
AgroFresh Solutions Inc 0,56 -0,56 -3,24 -12,68 -20,09
Agtira B 0,00 3,27 -5,24 2,43 183,63
Ägare Kapital % Röster %
Eva Tornberg genom bolag 10,70 10,70
Anders Färnqvist 6,50 6,50
Anders Hättmark genom... 5,40 5,40
LU Holding 5,10 5,10
Torbjörn Malmsjö 4,10 4,10
Einar Haugland 3,40 3,40
Försäkringsbolaget, Av... 3,10 3,10
Försäkringsaktiebolage... 2,00 2,00
Kenneth Eriksson 2,00 2,00
Thomas Holmgren 1,80 1,80
Datum för årsredovisning
2022-05-10
Räntetäckningsgrad
-4 967,27
Räntabilitet eget kapital %
-500,88
Balanslikviditet
185,88
Räntabilitet totalt kapital %
-265,35
Kassalikviditet
139,12
Ändring eget kapital %
51,39
Soliditet %
52,49
Ändring totalt kapital %
48,10
Kapitalomsättningshast.
19,82
Bruttomarginal %
75,28
Varulagrets oms. hast.
112,24
Rörelsemarginal %
-1 326,52
Kundfordringar oms. hast.
51,20
Nettomarginal %
-1 338,89
Andel utdelad vinst %
-