Om bolaget (SDGR)

Schrodinger Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,45 %
 • Utv. idag USD
  +1,88 USD
 • Köp
  78,70
 • Sälj
  78,80
 • Senast
  78,75
 • Högst
  78,75
 • Lägst
  77,22
 • Antal
  173 446
 • Tid
  17:27:36

Schrodinger

Schrodinger är verksamma inom teknik- och läkemedelsbranschen. Bolaget är primärt specialiserade inom utveckling av mjukvara. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen till läkemedelsindustrin. Kunderna består av företagskunder verksamma inom forskning och utveckling. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika.
VD
Ramy Farid
Ordförande
Michael Lynton
Hemsida
https://ir.sc...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
4 715 277 827 USD
Schrodinger Inc
61 340 937 aktier
Totalt
61 326 315 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-17
Bolagsstämma
2021-05-11
Delårsrapport
2021-03-04
Årsrapport
2020-11-12
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,30 -0,07 1,17 3,97 38,25
10X Genomics Inc -1,95 -0,65 18,78 16,70 124,22
111 Inc 3,53 1,11 1,91 -36,87 42,25
1Life Healthcare Inc -0,54 2,69 4,93 -10,45 8,85
22nd Century Group Inc 3,30 5,87 0,43 57,38 510,82
23Andme Holding Co 0,50 - - - -
2cureX -2,07 -1,47 -21,47 -17,00 -1,17
4D Molecular Therapeutics Inc -12,75 -14,55 -17,98 -45,99 -
4D Pharma PLC -3,05 -1,59 -6,39 - -
9 Meters Biopharma Inc 3,70 -1,41 17,65 6,87 159,76
908 Devices Inc. 0,65 -3,96 4,11 -13,29 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-04
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-9,76
Balanslikviditet
932,91
Räntabilitet totalt kapital %
-3,52
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
83,62
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
14,49
Bruttomarginal %
58,71
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-56,36
Kundfordringar oms. hast.
29,07
Nettomarginal %
-24,32
Andel utdelad vinst %
-