Om bolaget (LAIR)

LightAir

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -6,70 %
 • Utv. idag SEK
  -0,12 SEK
 • Köp
  1,67
 • Sälj
  1,79
 • Senast
  1,67
 • Högst
  1,67
 • Lägst
  1,67
 • Antal
  2
 • Tid
  09:00:05

LightAir

VD
Mikael Pérez
Ordförande
Paul Fischbein
Hemsida
www.lifeair.com
Bransch
-
Börsvärde
36 277 682 SEK
LightAir
20 266 862 aktier
Totalt
20 266 862 aktier
Introdatum
2007-11-21

Kommande händelser

2019-05-22
Ordinarie utdelning LightAir
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-22
 • Utdelningsdag: -

Tidigare händelser

2019-05-21
Bolagsstämma
2018-12-18
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 2,50
 • Handlas utan rätt: 2018-12-18
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-10-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: LAIR-MTF-BT
 • Noteringsperiod: 2018-10-24 - 2018-12-07
2018-10-18
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 4:5
 • Betalt/aktie: 2,50
 • Handlas utan rätt: 2018-10-18
 • Tidsperiod: 2018-10-24 - 2018-11-07
 • Likviddag: -
2018-10-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: LAIR-MTF-TR
 • Noteringsperiod: 2018-10-24 - 2018-11-05
2018-10-12
Extra bolagsstämma
2018-07-18
Namnändringar
 • Tidigare namn: LifeAir
 • Nytt namn: LightAir
2018-07-02
Ordinarie utdelning LightAir
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-02
 • Utdelningsdag: -
2018-06-29
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Tibia Konsult AB 14,50 14,50
Lars Andersson o fam/bol 8,60 8,60
Curt Bergfors 7,70 7,70
Nordnet Pensionsförsäk... 6,90 6,90
LMK Stiftelsen 6,60 6,60
Rolf Börjesson 3,40 3,40
Hans Brindfors 2,40 2,40
Robert Plotrowski 2,00 2,00
Sören Gyll 1,90 1,90
Lars Hylander 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-