Om bolaget (LAIR)

LightAir

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -9,85 %
 • Utv. idag SEK
  -0,26 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,38
 • Högst
  2,80
 • Lägst
  2,34
 • Antal
  333 357
 • Tid
  17:29:51

LightAir

LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget med tiden tagit fram. Produkterna kan användas av både privatpersoner och bolag, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Bromma.
VD
Mikael Pérez
Ordförande
Lars Liljeholm
Hemsida
https://www.l...
Bransch
-
Börsvärde
60 674 383 SEK
LightAir
22 982 721 aktier
Totalt
22 982 721 aktier
Introdatum
2007-11-21

Kommande händelser

2019-08-29
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport
2020-02-20
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-23
Delårsrapport
2019-05-21
Bolagsstämma
2019-05-10
Ordinarie utdelning LightAir
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-02-15
Årsrapport
2018-12-18
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 2,50
 • Handlas utan rätt: 2018-12-18
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-10-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: LAIR-MTF-BT
 • Noteringsperiod: 2018-10-24 - 2018-12-07
2018-11-27
Delårsrapport
2018-10-18
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 4:5
 • Betalt/aktie: 2,50
 • Handlas utan rätt: 2018-10-18
 • Tidsperiod: 2018-10-24 - 2018-11-07
 • Likviddag: -
2018-10-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: LAIR-MTF-TR
 • Noteringsperiod: 2018-10-24 - 2018-11-05
2018-08-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
BK Julius Baer & Co 18,60 18,60
Alted AB 11,80 11,80
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGE... 5,20 5,20
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES... 3,30 3,30
Lars Andersson 3,20 3,20
Datum för årsredovisning
2019-05-23
Räntetäckningsgrad
-11,02
Räntabilitet eget kapital %
-39,00
Balanslikviditet
4,19
Räntabilitet totalt kapital %
-34,00
Kassalikviditet
2,99
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
79,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,25
Bruttomarginal %
56,00
Varulagrets oms. hast.
0,82
Rörelsemarginal %
-125,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-137,00
Andel utdelad vinst %
-