Om bolaget (HRNTS)

Herantis Pharma Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,14 %
 • Utv. idag SEK
  -0,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  27,40
 • Högst
  28,40
 • Lägst
  27,40
 • Antal
  320
 • Tid
  17:29:33

Herantis Pharma

Herantis Pharma är ett forskningsbolag. Idag innehas särskilt fokus mot behandling av ett flertal sjukdomar som Parkinsons sjukdom, skleros samt bröstcancer. Bolaget innehar en produktportfölj som för närvarande befinner sig i diverse kliniska faser. Bolaget kom till via en sammanslagning av Hermo Pharma och Laurantis Pharma och har sitt huvudkontor i Espoo.
VD
Craig Cook
Ordförande
Timo Veromaa
Hemsida
https://heran...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
273 197 904 SEK
Herantis Pharma Oyj
9 757 068 aktier
Totalt
9 757 068 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-04-15
Bolagsstämma
2021-04-16
Ordinarie utdelning Herantis Pharma Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-16
 • Utdelningsdag: -
2021-04-16
Ordinarie utdelning Herantis Pharma Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,00 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-16
 • Utdelningsdag: -
2021-08-26
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-03-03
Årsrapport
2020-12-02
Extra bolagsstämma
2020-08-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,45 2,62 5,91 15,44 50,15
10X Genomics Inc 2,31 4,71 29,28 22,06 196,93
111 Inc -2,44 -20,54 -33,21 59,71 49,07
1Life Healthcare Inc 0,19 2,33 2,35 -1,33 125,68
22nd Century Group Inc -2,16 4,02 51,46 38,70 405,03
2cureX 2,90 5,19 -10,40 18,42 59,45
9 Meters Biopharma Inc -3,36 -4,96 -28,13 -17,86 -
Abbott Laboratories 0,82 1,53 3,49 8,19 40,40
Abbvie Inc 1,33 -0,94 0,72 0,21 34,86
Abcam PLC 0,96 1,07 -4,19 1,32 -
Abcellera Biologics Inc -7,32 -7,80 -7,11 -28,64 -
Ägare Kapital % Röster %
Swedbank Robur Fonder 9,70 9,70
Fjärde AP-Fonden 6,20 6,20
Inveni Life Sciences F... 5,40 5,40
Helsingin Yliopiston R... 5,30 5,30
Nanoform Finland Oyj 4,40 4,40
Pensionsförsäkringsakt... 3,80 3,80
Innovestor Kasvurahast... 3,40 3,40
OP Suomi Pienyhtiöt 3,30 3,30
Joensuun kauppa ja kon... 3,10 3,10
Sijoitusrahasto Säästö... 2,70 2,70
Datum för årsredovisning
2021-03-03
Räntetäckningsgrad
-745,84
Räntabilitet eget kapital %
-106,38
Balanslikviditet
468,19
Räntabilitet totalt kapital %
-55,74
Kassalikviditet
468,19
Ändring eget kapital %
309,89
Soliditet %
46,21
Ändring totalt kapital %
48,33
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
0,00