Om bolaget (TBX)

Turmalina Metals Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,11 %
 • Utv. idag CAD
  +0,01 CAD
 • Köp
  0,90
 • Sälj
  0,94
 • Senast
  0,91
 • Högst
  0,91
 • Lägst
  0,91
 • Antal
  2 700
 • Tid
  16:41:27

Turmalina Metals

Turmalina Metals är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av mineraler som används inom diverse industriella processer. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Rohan Wolfe
Ordförande
Mark Eaton
Hemsida
https://turma...
Bransch
-
Börsvärde
59 669 566 CAD
Turmalina Metals Corp
66 299 518 aktier
Totalt
66 299 518 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

Just nu finns det ingen information att visa
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-