Om bolaget (LOVI)

Lovisagruvan

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  57,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  17:29:58

Lovisagruvan

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med fokus på utvinning av mineralerna zink, bly och silver. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom norra Sverige via ett flertal större projekt och en stor del av råvarorna exporteras på global nivå. Projekten sker även i samarbete med andra aktörer inom gruvbranschen. Bolaget har sitt huvudkontor i Djursholm.
VD
Jan-Erik Björklund
Ordförande
Stefan Sädbom
Hemsida
http://www.lo...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
194 740 500 SEK
Lovisagruvan
3 416 500 aktier
Totalt
3 416 500 aktier
Introdatum
2007-11-14

Kommande händelser

2019-10-17
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-08
Delårsrapport
2019-04-17
Delårsrapport
2019-03-21
Ordinarie utdelning Lovisagruvan
 • Utdelning/aktie: 3 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-21
 • Utdelningsdag: 2019-03-27
2019-03-20
Bolagsstämma
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,58 -0,79 -6,82 -5,94 -5,70
5N Plus Inc 1,76 9,48 -8,33 -17,20 -33,43
92 Resources Corp 0,00 0,00 -28,57 -44,44 -50,00
Aaon Inc 3,75 7,17 -7,09 1,64 16,94
Abacus Mining and Exploration Corp -16,67 0,00 0,00 -9,09 -71,43
Aben Resources Ltd 0,00 -13,95 -17,78 -11,90 -49,32
Acadian Timber Corp 1,20 0,54 1,32 1,38 -12,92
AdvanSix Inc 3,96 -2,04 -9,84 -19,03 -31,98
Advantage Lithium Corp 3,33 -4,62 -12,68 -34,04 -62,20
Aemetis Inc -3,45 -13,04 -13,27 -26,32 -31,15
Afarak Group Oyj -1,29 -1,43 -25,00 -15,85 -26,12
Ägare Kapital % Röster %
Gråmunkgränd Förvaltni... 15,41 15,41
Göran Nordenhök 10,47 10,47
Need Invest AB 10,44 10,44
John Berge 7,29 7,29
Gary Dybeck 6,00 6,00
Jorun Skaret 5,85 5,85
Alexander af Jochnick 5,06 5,06
Ingemar Skaret 4,49 4,49
Carl af Ekenstam 3,04 3,04
Kerstin Skarne 2,25 2,25
Datum för årsredovisning
2019-04-17
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
88,00
Balanslikviditet
1,47
Räntabilitet totalt kapital %
24,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
17,00
Soliditet %
31,00
Ändring totalt kapital %
-0,09
Kapitalomsättningshast.
0,69
Bruttomarginal %
82,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
39,00
Kundfordringar oms. hast.
0,12
Nettomarginal %
34,00
Andel utdelad vinst %
-