• Idag har marknaderna i USA stängt på grund av helgdag.

Om bolaget (LOVI)

Lovisagruvan

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  56,00
 • Sälj
  60,00
 • Senast
  58,40
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  13:14:07

Lovisagruvan

Lovisagruvan driver en mindre underjordsgruva med höga halter av zink och bly. Den aktuella brytningstakten är 40 000 ton per år. Under 2014 låg den procentuella andelen zink på 8,47% och bly på 6,83% av den brutna malmen. Lovisagruvans utvecklingsprojekt är ,Stekenjokk, där bergsstaten har avslagit en bearbetningskoncession, som emellertid har överklagats och Pahtohavare, kopparfyndighet som Lovisagruvan har utvecklingsavtal för.

VD
Jan-Erik Björklund
Ordförande
Stefan Sädbom
Hemsida
www.lovisagru...
Bransch
-
Börsvärde
199 523 600 SEK
Lovisagruvan
3 416 500 aktier
Totalt
3 416 500 aktier
Introdatum
2007-11-14

Kommande händelser

2019-08-08
Delårsrapport
2019-10-17
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-17
Delårsrapport
2019-03-21
Ordinarie utdelning Lovisagruvan
 • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-21
 • Utdelningsdag: 2019-03-27
2019-03-20
Bolagsstämma
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-18
Delårsrapport
2018-08-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
88 631 000
Immateriella anläggningstillgångar 7 075 000
Materiella anläggningstillgångar 40 459 000
Finansiella anläggningstillgångar 7 422 000
Summa anläggningstillgångar 54 956 000
Kassa och bank 28 223 000
Summa omsättningstillgångar 33 675 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 58 513 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 458 000
Långfristiga skulder 7 546 000
Kortfristiga skulder 22 114 000
Årets resultat 15 433 000
Total fakturering 56 585 000
Rörelseresultat 19 851 000
Summa finansnetto 16 000
Resultat efter finansiella poster 19 867 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Need Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,25 %
 • Röstandel: 10,25 %
2018-06-30
 • Vem: Gary Dybeck
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,25 %
 • Röstandel: 7,25 %
2018-06-30
 • Vem: John Berge
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,29 %
 • Röstandel: 7,29 %
2018-06-30
 • Vem: Gråmunkgränd Förvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,41 %
 • Röstandel: 15,41 %
2018-06-30
 • Vem: Göran Nordenhök
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,47 %
 • Röstandel: 10,47 %
Ägare Kapital % Röster %
Gråmunkgränd Förvaltni... 15,41 15,41
Göran Nordenhök 10,47 10,47
Need Invest AB 10,25 10,25
John Berge 7,29 7,29
Gary Dybeck 7,25 7,25
Jorun Skaret 5,85 5,85
Alexander af Jochnick 5,06 5,06
Carl af Ekenstam 3,04 3,04
Ingemar Skaret 2,25 2,25
Kerstin Skarne 2,25 2,25
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
203,72
Räntabilitet eget kapital %
34,60
Balanslikviditet
1,04
Räntabilitet totalt kapital %
21,01
Kassalikviditet
0,99
Ändring eget kapital %
90,60
Soliditet %
66,02
Ändring totalt kapital %
-12,59
Kapitalomsättningshast.
0,60
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
35,48
Rörelsemarginal %
35,08
Kundfordringar oms. hast.
32,30
Nettomarginal %
27,27
Andel utdelad vinst %
66,41