Om bolaget (DUNI)

Duni

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  105,00
 • Högst
  106,60
 • Lägst
  104,20
 • Antal
  22 262
 • Tid
  17:29:46

Duni

Duni designar, tillverkar och marknadsför bordsartiklar för engångsbruk samt förpackningar och förpackningssystem för färdigmatsmarknaden. Bolaget är verksamt främst i Norden, som står för 23% av omsättningen, samt Centraleuropa, som står för 57%. Verksamheten är uppdelad i fem affärsområden:

 • Table Top: erbjuder koncept och produkter främst till hotell, restaurang och catering. I huvudsak servetter, dukar och ljus för det dukade bordet. Affärsområdet svarar för cirka 54 % av Dunis nettoomsättning.
 • Meal Service erbjuder koncept för måltidsförpackningar och serveringsprodukter för exempelvis take-away, färsk färdigmat och catering av olika slag. Kunder är huvudsakligen företag med verksamhet inom restaurang, catering eller matproduktion.
 • Consumer erbjuder konsumentprodukter till främst detaljhandeln i Europa. Kunderna utgörs främst av dagligvarukedjor.
 • New Markets erbjuder kvalitetsprodukter och koncept för bordsdukning samt förpackningar med inriktning på nya marknader utanför Europa.
 • Materials & Services utgörs av de delar som inte inryms under de övriga affärsområdena. Till största delen innehåller affärsområdet externförsäljning av tissue.
VD
Johan Sundelin
Ordförande
Magnus Yngen
Hemsida
www.duni.com
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
4 934 898 360 SEK
Duni
46 999 032 aktier
Totalt
46 999 032 aktier
Introdatum
2007-11-14

Kommande händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-10-18
Delårsrapport
2019-11-11
Ordinarie utdelning Duni
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-11
 • Utdelningsdag: 2019-11-15

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Duni
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-10-18
Delårsrapport
2018-07-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
4 833 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 911 000 000
Materiella anläggningstillgångar 1 080 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 51 000 000
Summa anläggningstillgångar 3 042 000 000
Kassa och bank 227 000 000
Summa omsättningstillgångar 1 791 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 2 594 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 041 000 000
Kortfristiga skulder 1 197 000 000
Årets resultat 329 000 000
Total fakturering 4 441 000 000
Rörelseresultat 456 000 000
Summa finansnetto -18 000 000
Resultat efter finansiella poster 439 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-24
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 132 377
 • Aktiekapital: 4,85 %
 • Röstandel: 4,85 %

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
5th Planet Games 30,11 52,67 27,22 -9,13 -66,52
AAK 0,60 -2,46 11,23 17,15 27,47
Agromino 0,00 -1,09 -3,70 8,66 2,82
Altia Oyj 0,56 -1,10 -8,17 -3,62 -20,20
Amer Sports Oyj -0,67 -0,02 -9,13 0,81 48,53
Apetit Oyj 3,49 2,30 3,73 -3,47 -35,04
Aqua Bio Technology -3,10 -4,58 -6,72 -3,85 -61,54
Arcus 1,90 -0,79 -2,34 -5,90 -9,42
Atari SDB -2,29 -9,04 - - -
Atria Oyj A -0,96 -2,30 -20,72 -9,17 -37,13
Ägare Kapital % Röster %
Mellby Gård Investerin... 29,99 29,99
Carnegie fonder 9,04 9,04
Polaris Capital Manage... 8,05 8,05
Swedbank Robur fonder 5,77 5,77
Lannebo fonder 5,69 5,69
VERDIPAPIRFOND ODIN SV... 4,73 4,73
FJÄRDE AP-FONDEN 4,38 4,38
State Street Bank &... 3,69 3,69
JPM Chase NA 2,32 2,32
Handelsbanken fonder 2,16 2,16
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
15,26
Räntabilitet eget kapital %
9,40
Balanslikviditet
1,50
Räntabilitet totalt kapital %
6,46
Kassalikviditet
0,96
Ändring eget kapital %
0,85
Soliditet %
43,40
Ändring totalt kapital %
24,71
Kapitalomsättningshast.
0,91
Bruttomarginal %
25,94
Varulagrets oms. hast.
6,39
Rörelsemarginal %
7,12
Kundfordringar oms. hast.
5,35
Nettomarginal %
4,97
Andel utdelad vinst %
95,92