Om bolaget (GRWG)

GrowGeneration Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,55 %
 • Utv. idag USD
  +1,56 USD
 • Köp
  45,52
 • Sälj
  45,56
 • Senast
  45,53
 • Högst
  46,84
 • Lägst
  44,38
 • Antal
  1 167 112
 • Tid
  17:47:47

GrowGeneration

GrowGeneration är verksamma inom jordbrukssektorn. Bolaget bedriver verksamhet inom jordbruksprodukter och erbjuder ett brett utbud av produkter. Produkterna inkluderar huvudsakligen grödor, växtnäring och jord. Verksamheten drivs globalt via flertalet produktions- och distributionsanläggningar med störst närvaro inom Nordamerika. Kunderna består huvudsakligen av grossister samt privata aktörer.
VD
Darren Lampert
Ordförande
Michael Salaman
Hemsida
https://ir.gr...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
2 586 789 088 USD
GrowGeneration Corp
58 830 773 aktier
Totalt
58 830 773 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-06-24
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-05-12
Delårsrapport
2021-03-25
Årsrapport
2020-11-11
Delårsrapport
2020-08-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, cyklisk)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,28 -0,08 1,15 3,95 38,23
1-800-Flowers.Com Inc 1,27 -4,24 7,06 33,68 63,05
1stdibs.Com Inc -2,75 9,17 - - -
 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
 • Sälj
A and W Revenue Royalties Income Fund -0,13 1,36 -0,98 4,13 35,70
ACROUD -0,68 -2,34 -11,52 -6,41 -20,65
AaB 0,00 -4,15 -2,80 4,00 -43,01
Abercrombie & Fitch Co 1,05 5,22 17,10 41,24 338,03
Academy Sports & Outdoors Inc 0,29 10,63 24,28 77,13 -
Accel Entertainment Inc 0,16 2,52 -2,17 19,21 29,36
Accor SA 0,70 -6,92 3,07 1,14 33,32
Actic Group -1,19 -5,13 -10,96 -5,40 7,07
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-11-11
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
4,73
Balanslikviditet
496,56
Räntabilitet totalt kapital %
3,79
Kassalikviditet
315,81
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
80,36
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
112,25
Bruttomarginal %
26,57
Varulagrets oms. hast.
24,14
Rörelsemarginal %
3,39
Kundfordringar oms. hast.
3,35
Nettomarginal %
3,37
Andel utdelad vinst %
-