Om bolaget (FARON)

Faron Pharmaceuticals Oy

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,68 %
 • Utv. idag EUR
  +0,140 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,940
 • Högst
  3,940
 • Lägst
  3,800
 • Antal
  15 491
 • Tid
  17:29:48

Faron Pharmaceuticals

Faron Pharmaceuticals är ett finskt bolag verksamma inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling av terapeutiska lösningar som används för behandling av immuna sjukdomar och organskador. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika samt Europa, med sjukhus och forskningsinstitut som dominerande kundbas. Huvudkontoret ligger i Turku.
VD
Markku Jalkanen
Ordförande
Frank Armstrong
Hemsida
https://www.f...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
191 739 921 EUR
Faron Pharmaceuticals Oy
50 457 874 aktier
Totalt
50 417 874 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-26
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-04-26
Ordinarie utdelning Faron Pharmaceuticals Oy
 • Utdelning/aktie: 0,00 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-26
 • Utdelningsdag: -
2021-04-23
Bolagsstämma
2021-03-25
Årsrapport
2020-09-24
Delårsrapport
2020-05-14
Ordinarie utdelning Faron Pharmaceuticals Oy
 • Utdelning/aktie: 0,00 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-14
 • Utdelningsdag: -
2020-05-13
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,94 1,37 13,61 46,98
10X Genomics Inc 2,03 -25,39 -20,61 -20,51 81,95
111 Inc 0,86 -5,54 -0,76 -6,88 54,87
1Life Healthcare Inc 4,81 -1,77 6,80 -23,47 67,74
22nd Century Group Inc 4,02 -5,98 29,79 46,67 444,80
2cureX 1,69 7,87 17,94 11,11 83,21
9 Meters Biopharma Inc 3,42 -1,63 -1,63 -31,64 128,33
Abbott Laboratories 0,83 -0,24 -0,27 -3,40 27,52
Abbvie Inc -0,54 3,53 9,73 6,17 37,13
Abcam PLC 1,16 -2,14 6,77 -7,08 -
Abcellera Biologics Inc 2,72 10,87 -5,39 -36,74 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-25
Räntetäckningsgrad
-15 928,04
Räntabilitet eget kapital %
900,70
Balanslikviditet
113,35
Räntabilitet totalt kapital %
-202,41
Kassalikviditet
113,35
Ändring eget kapital %
-214,84
Soliditet %
-22,10
Ändring totalt kapital %
-18,04
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
0,00