Om bolaget (KFAST B)

K-Fast Holding B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,06 %
 • Utv. idag SEK
  +18,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  315,00
 • Högst
  318,00
 • Lägst
  301,00
 • Antal
  10 530
 • Tid
  17:29:58

K-Fast Holding

K-Fast Holding är ett fastighetsbolag. Bolaget är inriktade mot utveckling, förvärv och vidare förvaltning av ett fastighetsbestånd som huvudsakligen består av bostadsfastigheter. Bolaget är särskilt verksamma inom nybyggnation där utveckling sker av diverse typhus. Fastigheterna återfinns runtom diverse tillväxtområden på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Hässleholm.
VD
Jacob Karlsson
Ordförande
Erik Selin
Hemsida
https://www.k...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
10 658 892 816 SEK
K-Fast Holding B
32 138 528 aktier
Totalt
35 888 528 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-19
Bolagsstämma
2021-05-20
Ordinarie utdelning K-Fast Holding B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-20
 • Utdelningsdag: -
2021-08-03
Delårsrapport
2021-11-12
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-07
Delårsrapport
2021-02-26
Årsrapport
2020-11-11
Delårsrapport
2020-07-31
Delårsrapport
2020-05-20
Ordinarie utdelning K-Fast Holding B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-20
 • Utdelningsdag: -
2020-05-19
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,28 0,43 13,12 44,58
AG Mortgage Investment Trust Inc -2,15 2,50 1,23 11,41 89,81
AGNC Investment Corp 0,12 0,40 2,18 3,31 12,32
Acadia Realty Trust 1,43 3,25 11,70 40,80 81,40
Acres Commercial Realty Corp -0,12 0,12 2,32 - -
Acres Commercial Realty Corp 2,14 1,03 2,60 - -
Acrinova A 0,00 2,82 8,15 46,00 69,77
Acrinova B 0,00 0,74 0,74 - -
Adapteo -1,36 5,44 -2,19 32,50 83,57
Aedifica SA 0,73 1,24 3,39 3,18 14,07
Agat Ejendomme 0,26 -0,78 0,52 6,39 -6,59
Ägare Kapital % Röster %
Erik Selin 34,80 39,30
Jacob Karlsson 34,80 39,30
Capital Group 6,00 4,20
Länsförsäkringar fonder 4,90 3,50
Fjärde AP-fonden 2,50 1,80
Handelsbanken fonder 2,00 1,40
SEB fonder 1,80 1,30
Familjerna Nergården 1,30 0,90
Andra AP-fonden 1,20 0,80
Er-Ho Förvaltning AB 1,10 0,70
Datum för årsredovisning
2021-02-26
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
3,47
Balanslikviditet
71,15
Räntabilitet totalt kapital %
7,98
Kassalikviditet
71,13
Ändring eget kapital %
43,39
Soliditet %
41,91
Ändring totalt kapital %
43,11
Kapitalomsättningshast.
2,81
Bruttomarginal %
67,46
Varulagrets oms. hast.
0,09
Rörelsemarginal %
51,84
Kundfordringar oms. hast.
0,84
Nettomarginal %
284,24
Andel utdelad vinst %
0,00