Om bolaget (ACEL)

Accel Entertainment Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,57 %
 • Utv. idag USD
  -0,37 USD
 • Köp
  9,50
 • Sälj
  10,59
 • Senast
  9,99
 • Högst
  10,22
 • Lägst
  9,95
 • Antal
  208 468
 • Tid
  22:00:05

Tamir Biotechnology

Tamir Biotechnology är ett amerikanskt bolag verksamma inom medicinteknik. Bolaget är idag specialiserade inom forskning och utveckling inom terapeutiska lösningar för behandling av virus och patologiska sjukdomar. Produkterna säljs under varierade varumärken och verksamhet innehas på global nivå. Kunderna består av sjukhus och forskningsinstitut.
VD
Charles Muniz
Ordförande
-
Hemsida
http://tamirb...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
966 388 538 USD
Accel Entertainment Inc
93 280 747 aktier
Totalt
93 280 747 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-05-06
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, cyklisk)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,56 0,64 5,73 8,52 8,95
1-800-Flowers.Com Inc 5,02 12,75 27,53 31,25 122,18
500.Com Ltd 4,27 2,80 223,95 375,43 87,99
 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
 • Sälj
A and W Revenue Royalties Income Fund -0,98 -3,44 -8,46 6,93 -17,69
ACROUD 0,36 -2,43 -4,42 5,64 -42,65
AaB 0,49 0,49 1,49 0,00 -44,97
Abercrombie & Fitch Co 0,45 0,70 21,85 53,55 45,59
Accor SA -4,98 -5,87 -4,53 16,19 -26,49
Acorn International Inc -0,34 0,00 1,41 1,51 10,58
Actic Group 0,59 -2,56 19,58 27,61 -33,46
Acushnet Holdings Corp 0,63 2,23 0,46 18,84 30,88
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-