Om bolaget (NEXIm)

Nexi SpA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,70 %
 • Utv. idag EUR
  +0,123 EUR
 • Köp
  17,550
 • Sälj
  17,650
 • Senast
  17,600
 • Högst
  17,730
 • Lägst
  17,530
 • Antal
  1 416 827
 • Tid
  17:30:00

Nexi

Nexi SpA är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av betaltjänster. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för digital fakturering, kreditkortsbetalning, onlinebetalning och andra relaterade tjänster. Kunderna består av både privat- och företagskunder. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom Europa.
VD
Paolo Bertoluzzo
Ordförande
Michaela Castelli
Hemsida
https://www.n...
Bransch
-
Börsvärde
0
Nexi SpA
-
Totalt
627 780 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-07-30
Delårsrapport
2021-11-11
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-13
Delårsrapport
2021-05-05
Bolagsstämma
2021-03-11
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
17,02
Balanslikviditet
18 212,69
Räntabilitet totalt kapital %
0,77
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
24,91
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
18,61
Bruttomarginal %
101,16
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
22,79
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
4,14
Andel utdelad vinst %
-