Om bolaget (NEX)

Nextier Oilfield Solutions Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,12 %
 • Utv. idag USD
  -0,05 USD
 • Köp
  1,70
 • Sälj
  2,38
 • Senast
  2,31
 • Högst
  2,42
 • Lägst
  2,26
 • Antal
  1 150 238
 • Tid
  22:00:59

Keane Group

Keane Group är ett serviceföretag till oljeindustrin som tillhandahåller konstruktion av källor, kompletteringar och tjänster. Företaget erbjuder vertikal frackning, hålkablar, spolrör, cementering, rigg, vätskestyrning och andra speciella brunnstjänster. Keane Group säljer sina tjänster till olje- och gasindustrin i USA.
VD
Robert Drummond
Ordförande
James Stewart
Hemsida
https://inves...
Bransch
Energi
Börsvärde
504 543 562 USD
Nextier Oilfield Solutions Inc
213 789 645 aktier
Totalt
213 789 645 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-18
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,51 2,95 -0,56 17,76 5,25
Abraxas Petroleum Corp -0,87 -9,44 -17,17 64,41 -78,67
Adams Resources & Energy Inc -2,18 2,60 -4,78 14,33 -19,42
Advantage Oil & Gas Ltd 1,79 8,92 -18,96 10,32 9,62
Aemetis Inc 3,19 1,07 -13,23 53,05 -9,62
Africa Energy Corp -5,00 -10,94 11,76 72,73 32,56
Africa Energy Corp 5,95 1,96 13,93 67,87 28,86
Africa Oil -1,82 0,93 -10,00 8,00 -12,20
Africa Oil -0,14 -1,21 -9,64 3,23 -16,65
Akastor 0,31 -1,65 -1,44 22,56 -58,36
Aker 2,40 4,74 1,16 45,71 -28,88
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-16,35
Balanslikviditet
159,51
Räntabilitet totalt kapital %
-8,72
Kassalikviditet
150,77
Ändring eget kapital %
74,36
Soliditet %
45,76
Ändring totalt kapital %
68,48
Kapitalomsättningshast.
113,47
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
2,51
Rörelsemarginal %
-6,60
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-7,69
Andel utdelad vinst %
-