Om bolaget (BRBR)

Bellring Brands Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,85 %
 • Utv. idag USD
  -0,45 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  23,92
 • Högst
  24,22
 • Lägst
  23,85
 • Antal
  113 272
 • Tid
  22:00:04

Bellring Brands

Bellring Brands är ett medicintekniskt bolag. Bolaget utvecklar medicinska och kirurgiska produkter för diagnostik och övrig patientvård. Produkterna används huvudsakligen vid diagnos, vid löpande behandlingar, samt vid analys vid eftervårdsbehandling. Produkterna säljs under varierande varumärken och inkluderar katetrar, silikonpåsar, sprutor samt operationsutrustning. Bolaget grundades 1907 och har sitt huvudkontor i New Providence, New Jersey.
VD
-
Ordförande
-
Hemsida
-
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
962 840 349 USD
Bellring Brands Inc
39 509 247 aktier
Totalt
39 509 247 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-03-03
Bolagsstämma
2021-02-04
Delårsrapport
2020-11-19
Årsrapport
2020-05-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,45 2,62 5,91 15,44 50,15
2U Inc -1,56 -1,83 7,49 -9,76 76,67
AAK 0,15 2,98 9,23 21,19 27,57
AcadeMedia -1,91 6,47 4,68 8,46 65,78
Acme United Corp -5,28 -8,95 -7,35 16,51 81,56
Adecoagro SA -0,73 4,46 -2,15 12,79 80,62
Adtalem Global Education Inc -1,28 -1,82 -0,40 15,02 48,79
Afya Ltd 3,85 12,15 5,86 -14,13 6,11
AgroFresh Solutions Inc -3,15 3,86 -11,89 1,42 15,59
Ahold Delhaize NV -1,52 0,06 5,14 1,04 5,75
Albertsons Companies Inc 0,32 2,45 9,66 13,36 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-11-19
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-103,04
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
16,73
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-24,64
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
151,23
Bruttomarginal %
34,20
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
16,79
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
11,06
Andel utdelad vinst %
-