Om bolaget (BNTX)

BioNTech SE

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,68 %
 • Utv. idag USD
  +1,55 USD
 • Köp
  230,74
 • Sälj
  231,10
 • Senast
  231,05
 • Högst
  232,97
 • Lägst
  226,96
 • Antal
  623 141
 • Tid
  17:09:17

BioNTech

BioNTech är verksamma inom bioteknik. Bolaget är idag specialiserade inom forskning och utveckling av terapeutiska behandlingar utav cancer och övriga allvarliga hälsotillstånd. Tekniken baseras på egenutvecklad plattform och produkterna vidaresäljs under varierande produktkandidater. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden, med huvudkontoret i Mainz.
VD
Ugur Sahin
Ordförande
Helmut Jeggle
Hemsida
https://inves...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
55 429 084 417 USD
BioNTech SE
241 521 065 aktier
Totalt
241 521 065 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-09
Delårsrapport
2021-11-09
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-10
Delårsrapport
2021-03-30
Årsrapport
2020-11-10
Delårsrapport
2020-08-11
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,22 -0,14 1,10 3,90 38,15
10X Genomics Inc -1,73 -0,43 19,04 16,95 124,70
111 Inc 3,53 1,11 1,91 -36,87 42,25
1Life Healthcare Inc -0,20 3,05 5,29 -10,14 9,22
22nd Century Group Inc 3,96 6,55 1,07 58,39 514,73
23Andme Holding Co 0,91 - - - -
2cureX -2,44 -1,84 -21,76 -17,31 -1,54
4D Molecular Therapeutics Inc -13,64 -15,42 -18,82 -46,54 -
4D Pharma PLC -3,05 -1,59 -6,39 - -
9 Meters Biopharma Inc 3,70 -1,41 17,65 6,87 159,76
908 Devices Inc. 0,68 -3,94 4,14 -13,27 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
275,06
Räntabilitet totalt kapital %
-6,29
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
177,99
Soliditet %
59,17
Ändring totalt kapital %
190,68
Kapitalomsättningshast.
20,80
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-30,23
Andel utdelad vinst %
-