Om bolaget (ERRIA)

Erria

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -16,30 %
 • Utv. idag DKK
  -0,44 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,26
 • Högst
  2,26
 • Lägst
  2,26
 • Antal
  115
 • Tid
  16:59:42

Erria

Erria är ett danskt bolag verksamma inom frakt-, logistik- och konsultlösningar. Bolaget investerar huvudsakligen i transport och hantering av marina aktiviteter. Idag innehas verksamhet på global nivå och utöver huvudverksamheten består verksamheten även utav tjänster inom ledning och rådgivning. Bolaget grundades 1992 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.
VD
Henrik Normann Andersen
Ordförande
Kaare Vagner
Hemsida
http://www.er...
Bransch
-
Börsvärde
23 453 155 DKK
Erria
8 686 354 aktier
Totalt
8 686 354 aktier
Introdatum
2007-11-08

Kommande händelser

2019-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-12
Ordinarie utdelning Erria
 • Utdelning/aktie: 0 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-03-07
Årsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-