Om bolaget (ARTG)

Artemis Gold Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,00 CAD
 • Köp
  5,52
 • Sälj
  5,56
 • Senast
  5,52
 • Högst
  5,58
 • Lägst
  5,47
 • Antal
  198 979
 • Tid
  21:59:59

Artemis Gold

Artemis Gold är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av guldförnödenheter. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot grossisthandeln och återförsäljare. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Steven Dean
Ordförande
Steven Dean
Hemsida
https://www.a...
Bransch
-
Börsvärde
847 290 755 CAD
Artemis Gold Inc
153 494 702 aktier
Totalt
153 494 702 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-08-27
Delårsrapport
2021-08-10
Bolagsstämma
2021-05-27
Delårsrapport
2021-03-30
Årsrapport
2020-11-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-05-27
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-1,29
Balanslikviditet
88,75
Räntabilitet totalt kapital %
-0,96
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
73,04
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-