Information om aktien Grieg Seafood

        Som kund får du streamade kurser, ökat orderdjup och mycket mer. Bli kund gratis.
 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,63 %
 • Utv. i dag NOK
  +0,45 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  72,40
 • Högst
  72,70
 • Lägst
  70,30
 • Antal
  950 696
 • Tid
  16:25:19
Grieg Seafood
   • Världsindex
   • DJ World Index
   • OMX Nordic PI
   • OMX Nordic 40
   • SIX Portfolio Return Index
   • SIX30 Return Index
   • OMX Stockholm 30
   • OMX Stockholm PI
   • OMX Helsinki 25
   • OMX Copenhagen 20
   • OSEBX Oslo
   • Dow Jones
   • NASDAQ
   • S&P-500
   • S&P 500-F
   • DJ Canada
   • DAX
   • DJ UK
   • Nikkei
   • Hang Seng
   • DJ Emerging Markets
   • OMX Stockholm GI
   • Branschindex
   • Energi
   • Finans&Fastighet
   • Fordon och reservdelar
   • Hälsovård
   • Industrivaror
   • Konsumenttjänster
   • Konsumentvaror
   • Kraftförsörjning
   • Livsmedel
   • Material
   • Resor och Fritid
   • Teknologi
   • Telekom
   • Räntor
   • 3-mån stibor
   • 3-mån ränta
   • 5-mån ränta
   • 5-års ränta
   • 10-års ränta
   • Valutor
   • EUR/SEK
   • USD/SEK
   • CAD/SEK
   • DKK/SEK
   • NOK/SEK
   • AUD/SEK
   • GBP/SEK
   • CHF/SEK
   • JPY/SEK
   • EUR/USD
   • USD/JPY
   • EUR/GBP
   • AUD/USD
   • USD/CAD
   • GBP/USD
   • EUR/CHF
   • USD/DKK
   • USD/NOK
   • EUR/NOK
   • Råvaror
   • Aluminium
   • Bly
   • Guld
   • Koppar
   • Nickel
   • Olja
   • Silver
   • Zink
  • Mina transaktioner
  • Pressmeddelanden
  • Utdelningar
  • Rapporter
  • Antal ägare
  • Linje
  • Candlestick
  • OHLC
  • Volym
  • Högst / Lägst
  • Gårdagens stängning
  • Senast betalt
Rita
Linje
Rektangel
Cirkel
Text
Välj
Bakgrundsfärg
Linjefärg
Ta bort

SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer.

Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal.

EMA (Exponential Moving Average), eller Exponentiellt Glidande Medelvärde, visar ett viktat medelvärde historiskt för det intervall du väljer. Skillnaden mot SMA (Glidande medelvärde) är att istället för att alla punkter har lika stor inverkan så får de punkter som är närmare mer vikt än de första i serien.

Detta leder till att EMA rör sig snabbare än SMA.RSI (Relative Strength Index) kan bland annat användas för att se om en aktie är så kallad överköpt/såld. För varje punkt som en aktie går ner så sjunker RSI, och går den upp så höjs RSI.

Vid ett högt värde kan en aktie anses överköpt, och vid ett lågt för översåld. I dessa lägen så brukar man anse att det är dags för en rekyl åt motsatt håll. Vanligt förekommande gränsvärden är 30 för översåld och 70 för överköpt.MACD (Moving Average Convergence Divergence) fås fram genom att subtrahera två stycken EMA-värden (kort - lång), som komplement finns även ett signal-EMA baserat på det framtagna MACD-värdet. Differensen mellan dessa två (MACD och Signal) visualiseras i form av staplar.

MACD används ofta för att både uttyda en trend samt hitta momentum i ett värdepapper.
Stochastic används som en momentumindikator för att se om en aktie är överköpt eller översåld. Indikatorn består utav ett signalvärde(K) som jämför aktiens stängningsvärde relativt högsta/lägsta kurs inom samma period.

Känsligheten för indikatorn justeras sedan med ett periodvärde(D) (SMA, vanligtvis 3).

Köp-och säljsignal brukar anses inträffa när signalvärdet korsar periodvärdet.


Bollinger Band är en indikator som använd dels för att se om en aktie är överköpt/såld men också för att förutspå ökad volatilitet.

Indikatorn mäter standardavvikelsen (standard 2) utifrån ett SMA (standard 20). Detta representeras sedan av två "band" runt SMA.

Att banden tajtas ihop anses av vissa som ett tecken på att volatiliteten i aktien kommer öka.
Man brukar även anse att en aktie är överköpt om kursen rör sig i den övre delen av banden och översåld om den rör sig i den nedre.

Du kan antingen radera eller skriva över en befintlig mall

{point.text}

{point.intro}

{series.name} {point.y}
{series.name} {point.y}
{point.key}
{series.name}
 • O: {point.open}
 • H: {point.high}
 • L: {point.low}
 • C: {point.close}
 • Typ{point.transactionType}
 • Dag{point.x:%e %b}
 • Antal{point.volume}
 • Kurs{point.price:.2f} NOK
 • {point.reportType}
 • {point.amountPerShare} NOK / aktie
 • {point.messageType}
Kortnamn
GSF
ISIN
NO0010365521
Marknad
Oslobörsen (OBX Top 25)
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Handlas i
NOK
Beta
0,77
Volatilitet %
31,02
Belåningsvärde %
40
Säkerhetskrav %
0
Med i Superlånet
Nej
Blankningsbar
Nej
Antal aktier
111 662 000
Börsvärde MNOK
8 034,08
Direktavkastning %
4,17
P/E-tal
9,98
P/S-tal
1,41
Kurs/eget kapital
3,01
Omsättning/aktie NOK
51,17
Vinst/aktie NOK
7,21
Eget kapital/aktie NOK
24,09
Försäljning/aktie NOK
41,54
Effektivavkastning %
-11,93
Antal ägare hos Avanza
188
Mäklare Köpt snittpris Köpt Sålt Sålt snittpris Nettoköpt
MSI 71,71 239 425 135 976 71,50 103 449
INT 71,90 93 340 38 608 71,77 54 732
NEO 72,34 34 492 0 - 34 492
CSB 72,00 36 923 5 900 71,70 31 023
CAR 71,53 29 411 0 - 29 411
DNM 71,14 88 146 61 240 71,99 26 906
FEF 71,19 24 051 0 - 24 051
BCSL 72,36 20 978 8 692 71,31 12 286
UBS 71,92 13 333 1 596 70,96 11 737
MLI 71,73 98 401 86 839 71,71 11 562
SGP 72,22 12 734 3 399 72,40 9 335
ASC 72,30 8 330 0 - 8 330
SKBN 70,90 14 103 6 450 72,28 7 653
DBL 71,78 6 766 1 340 71,12 5 426
NOE 72,00 6 003 799 71,47 5 204
DDB 71,36 7 153 2 028 71,17 5 125
FOF 70,80 2 475 1 000 72,00 1 475
Anonyma 70,85 2 000 673 70,53 1 327
ALGO 72,12 371 0 - 371
ESO 71,33 605 402 71,84 203
VFG 71,93 1 553 2 327 72,14 -774
AVA 70,52 700 2 017 70,86 -1 317
SHB - 0 2 621 72,40 -2 621
SWN 71,61 700 5 000 72,00 -4 300
GSI 72,39 8 646 16 172 71,95 -7 526
JPM 71,62 18 919 32 221 71,59 -13 302
NON 71,55 50 058 63 480 71,46 -13 422
SEL 71,68 9 066 29 570 71,06 -20 504
PAS 71,14 72 657 112 893 71,23 -40 236
NTF 71,69 21 637 64 773 72,11 -43 136
CGML - 0 48 230 71,47 -48 230
NRD 71,07 14 119 81 839 71,24 -67 720
SB1M 71,49 13 601 134 611 72,14 -121 010

Orderdjup

Antal Pris Köp Sälj Pris Antal
0  
  0
Köpare Säljare Antal Betalt Tid
NMBR SB1M 2 000 72,40 16:28:40
MSI MSI 1 72,40 16:25:19
MSI INT 103 72,40 16:25:19
MSI NON 1 000 72,40 16:25:19
MSI NTF 15 000 72,40 16:25:19
MSI NTF 6 658 72,40 16:25:19
NEO NTF 3 342 72,40 16:25:19
NEO NTF 5 000 72,40 16:25:19
Inga avslut matchade ditt val.
Omsättning NOK: 68 110 877
Volymvägt snittpris: 71,64
Relaterade aktier

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Grieg Seafood. Andelen 21 % anger hur många av Norway Royal Salmon-ägarna som även har Grieg Seafood i sin portfölj.

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Köp/sälj Ägare av Andel som även äger GSF
Utveckling 1 år 104,02 %
Bakkafrost
Andel 7 %
Utveckling 1 år 9,65 %
Utveckling 1 år 32,11 %
Logga in eller bli kund för att se fler

Historik

Sedan Kurs +/- %
1 vecka 70,65 2,48
1 månad 71,20 1,69
3 månader 79,75 -9,22
i år 81,70 -11,38
12 månader 29,20 147,95
3 år 23,00 214,78
Senast 72,40
Lägst 28,10
Högst 85,00
Typ Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 3,00 NOK 2017-06-08 -
Bonusutdelning 1,00 NOK 2016-11-21 2016-12-01
Ordinarie utdelning 0,50 NOK 2016-06-15 2016-06-28
Ordinarie utdelning 0,50 NOK 2015-05-29 2015-06-10
Ordinarie utdelning 0,00 NOK 2014-06-12 -
Ordinarie utdelning 0,00 NOK 2013-06-13 -
Ordinarie utdelning 0,00 NOK 2013-05-29 -
Ordinarie utdelning 0,00 NOK 2012-06-19 -
Ordinarie utdelning 0,00 NOK 2012-05-25 -