Information om aktien Prosafe

        Som kund får du streamade kurser, ökat orderdjup och mycket mer. Bli kund gratis.
 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -3,33 %
 • Utv. i dag NOK
  -0,01 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,29
 • Högst
  0,31
 • Lägst
  0,29
 • Antal
  25 703 776
 • Tid
  16:25:10
Prosafe
   • Världsindex
   • DJ World Index
   • OMX Nordic PI
   • OMX Nordic 40
   • SIX Portfolio Return Index
   • SIX30 Return Index
   • OMX Stockholm 30
   • OMX Stockholm PI
   • OMX Helsinki 25
   • OMX Copenhagen 20
   • OSEBX Oslo
   • Dow Jones
   • NASDAQ
   • S&P-500
   • S&P 500-F
   • DJ Canada
   • DAX
   • DJ UK
   • Nikkei
   • Hang Seng
   • DJ Emerging Markets
   • OMX Stockholm GI
   • Branschindex
   • Energi
   • Finans&Fastighet
   • Fordon och reservdelar
   • Hälsovård
   • Industrivaror
   • Konsumenttjänster
   • Konsumentvaror
   • Kraftförsörjning
   • Livsmedel
   • Material
   • Resor och Fritid
   • Teknologi
   • Telekom
   • Räntor
   • 3-mån stibor
   • 3-mån ränta
   • 5-mån ränta
   • 5-års ränta
   • 10-års ränta
   • Valutor
   • EUR/SEK
   • USD/SEK
   • CAD/SEK
   • DKK/SEK
   • NOK/SEK
   • AUD/SEK
   • GBP/SEK
   • CHF/SEK
   • JPY/SEK
   • EUR/USD
   • USD/JPY
   • EUR/GBP
   • AUD/USD
   • USD/CAD
   • GBP/USD
   • EUR/CHF
   • USD/DKK
   • USD/NOK
   • EUR/NOK
   • Råvaror
   • Aluminium
   • Bly
   • Guld
   • Koppar
   • Nickel
   • Olja
   • Silver
   • Zink
  • Mina transaktioner
  • Pressmeddelanden
  • Utdelningar
  • Rapporter
  • Antal ägare
  • Linje
  • Candlestick
  • OHLC
  • Volym
  • Högst / Lägst
  • Gårdagens stängning
  • Senast betalt
Rita
Linje
Rektangel
Cirkel
Text
Välj
Bakgrundsfärg
Linjefärg
Ta bort

SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer.

Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal.

EMA (Exponential Moving Average), eller Exponentiellt Glidande Medelvärde, visar ett viktat medelvärde historiskt för det intervall du väljer. Skillnaden mot SMA (Glidande medelvärde) är att istället för att alla punkter har lika stor inverkan så får de punkter som är närmare mer vikt än de första i serien.

Detta leder till att EMA rör sig snabbare än SMA.RSI (Relative Strength Index) kan bland annat användas för att se om en aktie är så kallad överköpt/såld. För varje punkt som en aktie går ner så sjunker RSI, och går den upp så höjs RSI.

Vid ett högt värde kan en aktie anses överköpt, och vid ett lågt för översåld. I dessa lägen så brukar man anse att det är dags för en rekyl åt motsatt håll. Vanligt förekommande gränsvärden är 30 för översåld och 70 för överköpt.MACD (Moving Average Convergence Divergence) fås fram genom att subtrahera två stycken EMA-värden (kort - lång), som komplement finns även ett signal-EMA baserat på det framtagna MACD-värdet. Differensen mellan dessa två (MACD och Signal) visualiseras i form av staplar.

MACD används ofta för att både uttyda en trend samt hitta momentum i ett värdepapper.
Stochastic används som en momentumindikator för att se om en aktie är överköpt eller översåld. Indikatorn består utav ett signalvärde(K) som jämför aktiens stängningsvärde relativt högsta/lägsta kurs inom samma period.

Känsligheten för indikatorn justeras sedan med ett periodvärde(D) (SMA, vanligtvis 3).

Köp-och säljsignal brukar anses inträffa när signalvärdet korsar periodvärdet.


Bollinger Band är en indikator som använd dels för att se om en aktie är överköpt/såld men också för att förutspå ökad volatilitet.

Indikatorn mäter standardavvikelsen (standard 2) utifrån ett SMA (standard 20). Detta representeras sedan av två "band" runt SMA.

Att banden tajtas ihop anses av vissa som ett tecken på att volatiliteten i aktien kommer öka.
Man brukar även anse att en aktie är överköpt om kursen rör sig i den övre delen av banden och översåld om den rör sig i den nedre.

Du kan antingen radera eller skriva över en befintlig mall

{point.text}

{point.intro}

{series.name} {point.y}
{series.name} {point.y}
{point.key}
{series.name}
 • O: {point.open}
 • H: {point.high}
 • L: {point.low}
 • C: {point.close}
 • Typ{point.transactionType}
 • Dag{point.x:%e %b}
 • Antal{point.volume}
 • Kurs{point.price:.2f} NOK
 • {point.reportType}
 • {point.amountPerShare} NOK / aktie
 • {point.messageType}
Kortnamn
PRS
ISIN
CY0100470919
Marknad
Oslobörsen (OB Match)
Bransch
Energi
Handlas i
NOK
Beta
1,82
Volatilitet %
157,28
Belåningsvärde %
40
Säkerhetskrav %
170
Med i Superlånet
Nej
Blankningsbar
Nej
Antal aktier
6 553 010 116
Börsvärde MNOK
1 965,90
Direktavkastning %
0,00
P/E-tal
0,19
P/S-tal
0,02
Kurs/eget kapital
0,01
Omsättning/aktie NOK
15,43
Vinst/aktie NOK
1,61
Eget kapital/aktie NOK
21,98
Försäljning/aktie NOK
15,97
Effektivavkastning %
-98,57
Antal ägare hos Avanza
480
Typ Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 0,00 NOK 2016-05-26 -
Mäklare Köpt snittpris Köpt Sålt Sålt snittpris Nettoköpt
DNM 0,30 15 905 467 949 402 0,30 14 956 065
NYE 0,29 1 721 050 904 151 0,30 816 899
Anonyma 0,30 718 810 16 208 0,30 702 602
SB1M 0,30 650 000 5 000 0,30 645 000
UBS 0,30 400 000 63 300 0,30 336 700
INT 0,30 163 783 24 054 0,30 139 729
DDB 0,30 130 000 5 000 0,30 125 000
CSB 0,30 45 000 0 - 45 000
NRD 0,29 31 103 0 - 31 103
DBL 0,30 34 233 100 000 0,30 -65 767
NON 0,30 1 538 004 1 679 842 0,30 -141 838
SWN - 0 300 000 0,29 -300 000
JPM 0,30 13 999 383 290 0,30 -369 291
CGML - 0 569 421 0,29 -569 421
AVA 0,30 48 398 751 000 0,30 -702 602
NTF 0,29 855 000 1 585 358 0,30 -730 358
SKBN 0,29 272 102 1 370 086 0,30 -1 097 984
MSI 0,30 153 872 1 260 714 0,29 -1 106 842
PAS 0,30 2 149 731 8 416 321 0,30 -6 266 590
ESO 0,30 873 224 7 320 629 0,30 -6 447 405

Orderdjup

Antal Pris Köp Sälj Pris Antal
0  
  0
Köpare Säljare Antal Betalt Tid
SKBN UBS 3 050 0,29 16:25:10
SKBN CGML 41 951 0,29 16:25:10
INT CGML 78 597 0,29 16:25:10
NYE CGML 100 000 0,29 16:25:10
PAS CGML 88 000 0,29 16:25:10
NON CGML 200 000 0,29 16:25:10
PAS CGML 60 873 0,29 16:25:10
PAS MSI 134 412 0,29 16:25:10
Inga avslut matchade ditt val.
Omsättning NOK: 7 684 672
Volymvägt snittpris: 0,30
Rekommendationer

Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Prosafe. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar.

Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.

För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt

 • Köp (1)
 • Behåll (1)
 • Sälj (1)

Köp - Tillgängliga kommentarer

Inga tillgängliga kommentarer

Behåll - Tillgängliga kommentarer

Inga tillgängliga kommentarer

Sälj - Tillgängliga kommentarer

Inga tillgängliga kommentarer
Visa Kommentarer
Relaterade aktier

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Prosafe. Andelen 32 % anger hur många av Deep Sea Supply-ägarna som även har Prosafe i sin portfölj.

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Köp/sälj Ägare av Andel som även äger PRS
Deep Sea Supply
Andel 32 %
Utveckling 1 år -18,60 %
DOF
Andel 25 %
Utveckling 1 år -81,37 %
Utveckling 1 år -67,14 %
Logga in eller bli kund för att se fler

Historik

Sedan Kurs +/- %
1 vecka 0,30 -3,33
1 månad 0,50 -42,00
3 månader 0,70 -58,57
i år 21,00 -98,62
12 månader 24,10 -98,80
3 år 49,98 -99,42
Senast 0,29
Lägst 0,28
Högst 26,00