Information om aktien Bakkafrost

        Som kund får du streamade kurser, ökat orderdjup och mycket mer. Bli kund gratis.
 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +4,29 %
 • Utv. i dag NOK
  +11,80 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  287,00
 • Högst
  287,00
 • Lägst
  274,30
 • Antal
  275 349
 • Tid
  16:25:22
Bakkafrost
   • Världsindex
   • DJ World Index
   • OMX Nordic PI
   • OMX Nordic 40
   • SIX Portfolio Return Index
   • SIX30 Return Index
   • OMX Stockholm 30
   • OMX Stockholm PI
   • OMX Helsinki 25
   • OMX Copenhagen 20
   • OSEBX Oslo
   • Dow Jones
   • NASDAQ
   • DJ USA
   • NASDAQ 100 Index
   • DJ Canada
   • DAX
   • DJ UK
   • Nikkei
   • Hang Seng
   • DJ Emerging Markets
   • OMX Stockholm GI
   • Branschindex
   • Energi
   • Finans&Fastighet
   • Fordon och reservdelar
   • Hälsovård
   • Industrivaror
   • Konsumenttjänster
   • Konsumentvaror
   • Kraftförsörjning
   • Livsmedel
   • Material
   • Resor och Fritid
   • Teknologi
   • Telekom
   • Räntor
   • 3-mån stibor
   • 3-mån ränta
   • 5-mån ränta
   • 5-års ränta
   • 10-års ränta
   • Valutor
   • EUR/SEK
   • USD/SEK
   • CAD/SEK
   • DKK/SEK
   • NOK/SEK
   • AUD/SEK
   • GBP/SEK
   • CHF/SEK
   • JPY/SEK
   • EUR/USD
   • USD/JPY
   • EUR/GBP
   • AUD/USD
   • USD/CAD
   • GBP/USD
   • EUR/CHF
   • USD/DKK
   • USD/NOK
   • EUR/NOK
   • Råvaror
   • Aluminium
   • Bly
   • Guld
   • Koppar
   • Nickel
   • Olja
   • Silver
   • Zink
  • Mina transaktioner
  • Pressmeddelanden
  • Utdelningar
  • Rapporter
  • Antal ägare
  • Linje
  • Candlestick
  • OHLC
  • Logaritmisk
  • Volym
  • Högst / Lägst
  • Gårdagens stängning
  • Senast betalt
Rita
Linje
Rektangel
Cirkel
Text
Välj
Bakgrundsfärg
Linjefärg
Ta bort

SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer.

Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal.

EMA (Exponential Moving Average), eller Exponentiellt Glidande Medelvärde, visar ett viktat medelvärde historiskt för det intervall du väljer. Skillnaden mot SMA (Glidande medelvärde) är att istället för att alla punkter har lika stor inverkan så får de punkter som är närmare mer vikt än de första i serien.

Detta leder till att EMA rör sig snabbare än SMA.RSI (Relative Strength Index) kan bland annat användas för att se om en aktie är så kallad överköpt/såld. För varje punkt som en aktie går ner så sjunker RSI, och går den upp så höjs RSI.

Vid ett högt värde kan en aktie anses överköpt, och vid ett lågt för översåld. I dessa lägen så brukar man anse att det är dags för en rekyl åt motsatt håll. Vanligt förekommande gränsvärden är 30 för översåld och 70 för överköpt.MACD (Moving Average Convergence Divergence) fås fram genom att subtrahera två stycken EMA-värden (kort - lång), som komplement finns även ett signal-EMA baserat på det framtagna MACD-värdet. Differensen mellan dessa två (MACD och Signal) visualiseras i form av staplar.

MACD används ofta för att både uttyda en trend samt hitta momentum i ett värdepapper.
Stochastic används som en momentumindikator för att se om en aktie är överköpt eller översåld. Indikatorn består utav ett signalvärde(K) som jämför aktiens stängningsvärde relativt högsta/lägsta kurs inom samma period.

Känsligheten för indikatorn justeras sedan med ett periodvärde(D) (SMA, vanligtvis 3).

Köp-och säljsignal brukar anses inträffa när signalvärdet korsar periodvärdet.


Bollinger Band är en indikator som använd dels för att se om en aktie är överköpt/såld men också för att förutspå ökad volatilitet.

Indikatorn mäter standardavvikelsen (standard 2) utifrån ett SMA (standard 20). Detta representeras sedan av två "band" runt SMA.

Att banden tajtas ihop anses av vissa som ett tecken på att volatiliteten i aktien kommer öka.
Man brukar även anse att en aktie är överköpt om kursen rör sig i den övre delen av banden och översåld om den rör sig i den nedre.

Du kan antingen radera eller skriva över en befintlig mall

{point.text}

{point.intro}

{series.name} {point.y}
{series.name} {point.y}
{point.key}
{series.name}
 • O: {point.open}
 • H: {point.high}
 • L: {point.low}
 • C: {point.close}
 • Typ{point.transactionType}
 • Dag{point.x:%e %b}
 • Antal{point.volume}
 • Kurs{point.price:.2f} NOK
 • {point.reportType}
 • {point.amountPerShare} NOK / aktie
 • {point.messageType}
Kortnamn
BAKKA
ISIN
FO0000000179
Marknad
Oslobörsen (OBX Top 25)
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Handlas i
NOK
Beta
-0,62
Volatilitet %
31,04
Belåningsvärde %
40
Säkerhetskrav %
0
Med i Superlånet
Ja
Blankningsbar
Nej
Antal aktier
48 858 065
Börsvärde MNOK
13 445,74
Direktavkastning %
3,90
P/E-tal
8,23
P/S-tal
3,44
Kurs/eget kapital
3,24
Omsättning/aktie NOK
79,99
Vinst/aktie NOK
33,44
Eget kapital/aktie NOK
88,64
Försäljning/aktie NOK
79,99
Effektivavkastning %
-16,47
Antal ägare hos Avanza
387
Mäklare Köpt snittpris Köpt Sålt Sålt snittpris Nettoköpt
MSI 282,22 85 868 52 811 282,32 33 057
NRD 283,43 12 668 4 023 275,63 8 645
SHB 279,62 7 516 11 285,40 7 505
INT 280,80 10 356 4 548 279,94 5 808
CAR 285,25 3 320 0 - 3 320
NTF 281,26 3 376 200 284,60 3 176
PAS 278,92 2 684 1 311 279,50 1 373
DNM 282,73 8 565 7 377 283,06 1 188
DDB 282,25 1 806 825 283,88 981
SKBN 276,18 1 467 1 267 282,27 200
JPM 277,06 1 248 1 140 282,95 108
SWN 276,58 106 0 - 106
TMB 276,70 40 0 - 40
ALGO - 0 4 276,50 -4
VFG 283,80 40 60 275,50 -20
AVA 279,19 188 212 281,09 -24
Anonyma 283,51 1 181 1 244 283,34 -63
CGML 286,34 322 864 279,14 -542
SGP - 0 844 284,68 -844
HBC - 0 1 104 283,84 -1 104
CSB 283,52 2 580 4 526 280,38 -1 946
SB1M - 0 2 000 283,00 -2 000
GSI 279,64 366 2 828 286,63 -2 462
UBS 283,70 5 394 7 861 283,23 -2 467
NOE 276,00 100 2 647 276,09 -2 547
NON 279,80 4 137 7 103 281,40 -2 966
ARC - 0 3 807 285,00 -3 807
ESO 285,17 11 079 15 368 284,75 -4 289
SEL 281,53 2 758 7 322 279,79 -4 564
MLI 280,38 18 515 24 503 281,86 -5 988
BCSL 282,23 230 9 272 281,76 -9 042
DBL 285,08 1 077 21 905 281,45 -20 828

Orderdjup

Antal Pris Köp Sälj Pris Antal
0  
  0
Köpare Säljare Antal Betalt Tid
ESO NMBR 19 000 287,00 16:47:24
MSI INT 2 830 287,00 16:25:22
MSI CSB 2 066 287,00 16:25:22
MSI SEL 506 287,00 16:25:22
MSI DNM 20 287,00 16:25:22
MSI DDB 500 287,00 16:25:22
MSI SEL 506 287,00 16:25:22
MSI MLI 240 287,00 16:25:22
Inga avslut matchade ditt val.
Omsättning NOK: 77 834 612
Volymvägt snittpris: 282,68
Rekommendationer

Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Bakkafrost. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar.

Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.

För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt

 • Köp (7)
 • Behåll (4)
 • Sälj (0)

Köp - Tillgängliga kommentarer

Inga tillgängliga kommentarer

Behåll - Tillgängliga kommentarer

Inga tillgängliga kommentarer

Sälj - Tillgängliga kommentarer

Inga tillgängliga kommentarer
Visa Kommentarer
Relaterade aktier

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Bakkafrost. Andelen 14 % anger hur många av Grieg Seafood-ägarna som även har Bakkafrost i sin portfölj.

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Köp/sälj Ägare av Andel som även äger BAKKA
Grieg Seafood
Andel 14 %
Utveckling 1 år 60,86 %
Utveckling 1 år 54,63 %
SalMar
Andel 10 %
Utveckling 1 år 1,70 %
Logga in eller bli kund för att se fler

Historik

Sedan Kurs +/- %
1 vecka 259,80 10,47
1 månad 284,70 0,81
3 månader 319,10 -10,06
i år 342,80 -16,28
12 månader 286,80 0,07
3 år 91,75 212,81
Senast 287,00
Lägst 255,00
Högst 362,60
Typ Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag
Ordinarie utdelning 10,72 NOK 2017-04-10 2017-04-21
Ordinarie utdelning 10,39 NOK 2016-04-11 2016-04-25
Ordinarie utdelning 6,90 NOK 2015-04-13 2015-04-27
Ordinarie utdelning 4,95 NOK 2014-04-07 2014-04-29
Ordinarie utdelning 1,96 NOK 2013-04-19 2013-05-03