Dagens avslut i Bilia A

Till Om Aktien
 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,28 %
 • Utv. idag SEK
  +0,20 SEK
 • Köp
  72,60
 • Sälj
  72,75
 • Senast
  72,70
 • Högst
  74,10
 • Lägst
  70,95
 • Antal
  506 235
 • Tid
  12:19:12
Köpare Säljare Antal Betalt Tid
MSE SHB 156 72,70 12:19:12
INT JPAG 27 72,65 12:18:28
XTX JPAG 41 72,65 12:18:28
XTX JPAG 116 72,65 12:18:28
XTX JPAG 29 72,65 12:18:28
MSE JPAG 19 72,65 12:18:28
MSE GSI 161 72,65 12:18:28
XTX GSI 67 72,55 12:16:00
MSE AVA 19 72,55 12:16:00
MSE AVA 203 72,55 12:16:00
MSE AVA 12 72,55 12:16:00
JPAG SGP 201 72,50 12:16:00
JPAG MSE 189 72,50 12:16:00
JPAG XTX 900 72,50 12:16:00
AVA SGP 87 72,40 12:15:32
AVA SGP 2 72,40 12:15:32
AVA NRD 48 72,40 12:15:32
AVA NRD 2 72,40 12:15:32
AVA NRD 50 72,40 12:15:32
AVA SGP 28 72,40 12:14:50
MLEX SGP 15 72,40 12:14:50
AVA SGP 50 72,40 12:14:50
AVA SGP 27 72,40 12:14:49
MLEX SGP 22 72,40 12:14:49
AVA SGP 50 72,40 12:14:49
MSE MLEX 608 72,45 12:14:48
XTX MLEX 900 72,45 12:14:48
NON XTX 500 72,65 12:13:16
AVA XTX 11 72,65 12:11:06
SIS NON 1 000 72,50 12:09:49
MSE NON 256 72,55 12:09:01
AVA SGP 47 72,40 12:07:37
AVA SGP 50 72,40 12:07:37
AVA SGP 44 72,40 12:07:36
AVA SGP 50 72,40 12:07:36
AVA SGP 42 72,40 12:07:34
AVA SGP 50 72,40 12:07:34
AVA SGP 43 72,40 12:07:33
AVA SGP 50 72,40 12:07:33
AVA SGP 42 72,40 12:07:32
AVA SGP 50 72,40 12:07:32
AVA SGP 41 72,40 12:07:30
AVA SGP 50 72,40 12:07:30
AVA SGP 49 72,40 12:07:29
AVA SGP 50 72,40 12:07:29
AVA SGP 41 72,40 12:07:27
AVA SGP 50 72,40 12:07:27
AVA SGP 49 72,40 12:07:26
AVA SGP 50 72,40 12:07:26
MSE MSE 57 72,45 12:07:25
MSE XTX 391 72,45 12:07:25
MSE XTX 157 72,45 12:07:25
ENS SIS 43 72,50 12:07:25
AVA SIS 9 920 72,50 12:07:25
AVA NRD 500 72,50 12:07:25
DBL NON 311 72,55 12:07:22
MSE NON 311 72,55 12:07:17
MSE NON 311 72,55 12:07:17
XTX GSI 18 72,55 12:07:17
XTX NON 57 72,55 12:07:17
XTX NON 175 72,55 12:07:17
XTX NON 75 72,55 12:07:17
MSE NON 4 72,55 12:07:17
AVA SGP 126 72,50 12:07:17
AVA GSI 180 72,50 12:07:17
AVA MSE 1 195 72,50 12:07:17
AVA MSE 5 72,50 12:06:54
AVA SGP 33 72,40 12:06:50
AVA SGP 50 72,40 12:06:50
AVA MSE 50 72,40 12:06:50
AVA MSE 50 72,40 12:06:50
AVA XTX 210 72,40 12:06:50
ENS MSE 179 72,40 12:06:50
AVA MSE 741 72,40 12:06:50
AVA XTX 637 72,40 12:06:50
AVA XTX 15 72,40 12:06:50
AVA XTX 35 72,40 12:06:50
AVA SGP 31 72,40 12:02:43
AVA SGP 50 72,40 12:02:43
MSE GSI 3 72,45 11:59:45
SIS AVA 667 72,30 11:59:02
MSE AVA 280 72,30 11:59:02
JPAG AVA 183 72,30 11:59:02
JPAG AVA 370 72,30 11:59:02
JPAG CSV 38 72,40 11:57:14
JPAG SGP 311 72,40 11:57:14
DBL NRD 100 72,20 11:55:32
ENS MLEX 22 72,30 11:53:59
ENS XTX 152 72,30 11:53:59
XTX AVA 800 72,30 11:53:58
AVA AVA 2 200 72,35 11:53:58
AVA SGP 8 72,40 11:53:51
DBL AVA 427 72,40 11:53:42
DBL AVA 43 72,50 11:52:31
AVA AVA 30 72,50 11:51:35
AVA SIS 1 503 72,40 11:48:53
AVA XTX 409 72,40 11:48:53
AVA UBS 588 72,40 11:48:53
DBL GSI 248 72,30 11:47:32
DBL SGP 118 72,30 11:47:32
Inga avslut matchade ditt val.