Männens favoriter

I listan nedan hittar du de aktier där aktieägarna hos oss i störst utsträckning är män över 18 år.

  • Idag -0,09%
  • 3 mån. 3,25%
  • 1 år 38,63%
  • 3 år -20,57%
Nr. Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
1. SolarCity Corp 1,72% -26,87% -48,34% -65,43% 20,06 1 321 Köp
2. Activision Blizzard Inc -0,31% 8,06% 28,78% 159,05% 44,92 1 907 Köp
3. Beowulf Mining SDB -0,85% 23,40% 30,34% -29,27% 0,58 3 030 Köp
4. Free2Move Holding -7,27% 168,42% 264,29% -57,50% 0,05 3 318 Köp
5. Empire B 1,49% -30,61% 3,03% -96,92% 0,07 707 Köp
6. Smart Energy 0,00% -18,18% - - 0,18 2 593 Köp
7. The Marketing Group -16,24% -55,41% - - 3,30 2 738 Köp
8. Cyxone 0,00% 15,23% - - 5,75 1 149 Köp
9. Nordic Leisure 0,00% 10,48% 87,10% 114,81% 5,80 867 Köp
10. G4S plc -0,94% 15,81% -25,67% -16,23% 19,05 2 551 Köp
11. Hybricon Bus Systems 4,11% -43,70% -72,56% - 3,80 1 052 Köp
12. Gabather -0,82% -6,23% 5,70% - 12,05 2 171 Köp
13. Mavshack 4,59% 8,14% -55,69% -95,80% 0,32 2 076 Köp
14. ExeoTech Invest 13,24% -23,00% 208,00% -97,80% 0,08 2 407 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de aktier där män mest överrepresenterade som ägare och baseras på de 500 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2016-08-10.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.