Männens favoriter

I listan nedan hittar du de aktier där aktieägarna hos oss i störst utsträckning är män över 18 år.

  • Idag 0,60%
  • 3 mån. 29,27%
  • 1 år 18,40%
  • 3 år -13,89%
Nr. Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
1. SolarCity Corp 0,30% -15,44% -50,42% -41,87% 20,05 1 346 Köp
2. Activision Blizzard Inc -0,43% 18,43% 40,59% 161,71% 44,02 1 895 Köp
3. Beowulf Mining SDB 0,97% 26,21% 52,94% -38,82% 0,52 2 986 Köp
4. Free2Move Holding 10,87% 218,75% 200,00% -15,00% 0,05 2 829 Köp
5. Empire B -3,33% -26,58% -17,14% -97,43% 0,06 736 Köp
6. Smart Energy -10,00% -25,00% - - 0,18 2 628 Köp
7. The Marketing Group 4,02% 100,00% - - 3,62 2 459 Köp
8. Cyxone 0,00% 68,75% - - 6,75 1 218 Köp
9. Nordic Leisure 1,74% 17,00% 62,50% 110,43% 5,85 854 Köp
10. G4S plc 1,90% 27,07% -12,65% -9,71% 20,37 2 428 Köp
11. Hybricon Bus Systems -3,80% -41,54% -69,96% - 3,80 1 104 Köp
12. Gabather 3,61% 30,45% 52,66% - 14,35 2 229 Köp
13. Mavshack 2,55% 50,83% -57,41% -96,07% 0,36 2 070 Köp
14. ExeoTech Invest 0,00% -39,10% 1,25% -98,27% 0,08 2 435 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de aktier där män mest överrepresenterade som ägare och baseras på de 500 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2016-08-10.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.