Malmöiternas favoriter

I listan nedan hittar du de aktier som i störst utsträckning ägs av kunder bosatta i Malmö.

  • Idag -0,12%
  • 3 mån. 9,43%
  • 1 år 40,84%
  • 3 år 152,33%
Nr. Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
1. Victoria Park B -1,28% 7,44% 54,52% - 23,10 2 932 Köp
2. Wihlborgs Fastigheter -0,12% -2,03% 4,72% 34,78% 164,10 2 890 Köp
3. Avensia 1,08% 31,69% 78,10% 297,87% 9,35 2 225 Köp
4. Trelleborg B -0,06% 10,58% 27,90% 32,84% 178,80 9 055 Köp
5. Novo Nordisk B 0,76% -7,48% -30,14% 20,15% 252,20 13 190 Köp
6. CellaVision -1,06% 0,27% 50,40% 383,16% 93,25 3 256 Köp
7. Alfa Laval -1,47% 15,37% 12,03% -6,19% 154,60 6 983 Köp
8. Active Biotech -1,69% 5,45% 37,28% -84,16% 11,60 3 080 Köp
9. NeuroVive Pharmaceutical -3,65% 12,46% -66,37% -79,58% 3,43 3 540 Köp
10. Duni 0,40% 0,60% -3,46% 41,01% 125,50 2 715 Köp
11. Hansa Medical 0,66% 56,80% 462,20% 1 052,50% 115,25 4 349 Köp
12. Inwido 3,24% -14,73% 4,37% - 95,50 4 412 Köp
13. Phase Holographic 0,79% 6,25% -25,87% - 25,50 2 096 Köp
14. Akelius Residential Pref 1,00% -4,85% 8,19% - 304,00 9 397 Köp
15. BioInvent International -0,33% 23,65% -1,32% -16,76% 2,98 4 223 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de aktier där våra kunder boende i Malmö är mest överrepresenterade som ägare och baseras på de 250 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2016-11-03.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.