Peter Westling, Marknadsdirektör, Avanza

Peter har jobbat som marknadsdirektör på Avanza sedan 2012 och har gjort både bra och dåliga affärer som han gärna delar med sig av. Här är hans största aktieinnehav just nu.

  • Idag 0,19%
  • 3 mån. -2,57%
  • 1 år 5,76%
  • 3 år 36,13%
Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
Avanza Bank Holding 0,54% 14,35% 19,55% 59,39% 394,50 5 930 Köp
Autoliv SDB 0,00% 13,84% 12,95% 73,44% 1 012,00 8 420 Köp
Axfood -0,14% -4,07% 7,00% 73,26% 143,60 14 917 Köp
Castellum 0,67% -3,92% 3,00% 17,65% 120,00 16 372 Köp
Fabege 1,05% -4,73% 16,09% 77,59% 145,00 6 051 Köp
G4S plc -0,94% 7,33% 2,88% -10,52% 21,09 2 135 Köp
Hennes & Mauritz B -0,62% -6,52% -13,72% -17,28% 242,20 87 981 Köp
Hexagon B 0,64% -8,47% 29,08% 58,69% 348,00 11 069 Köp
Investor B 1,08% 8,22% 26,29% 57,67% 346,40 39 658 Köp
Kinnevik B 0,45% -2,14% 1,91% -16,95% 223,90 25 875 Köp
Novo Nordisk B -0,68% -10,57% -29,88% 17,03% 248,80 13 160 Köp
Scandi Standard 0,00% -15,83% 3,32% - 54,50 4 606 Köp
Tele2 B 0,34% -6,82% -1,47% -1,40% 73,75 21 346 Köp
Telia Company -0,74% -6,83% -3,32% -30,89% 36,42 34 903 Köp
Vestas Wind Systems 1,13% -12,44% 12,71% 148,20% 476,30 3 440 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de största aktie- och optionsinnehaven i Peters portfölj per 2016-12-28. Observera att utvecklingen baseras på innehavens utveckling i lokal valuta utan viktning och oaktat när personen förvärvade innehaven. Portföljens faktiska avkastning kan därför skilja sig mot vad som visas här.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.