Peter Westling, Marknadsdirektör, Avanza

Peter har jobbat som marknadsdirektör på Avanza sedan 2012 och har gjort både bra och dåliga affärer som han gärna delar med sig av. Här är hans största aktieinnehav just nu.

  • Idag 0,20%
  • 3 mån. 7,01%
  • 1 år 6,47%
  • 3 år 35,70%
Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
Avanza Bank Holding -0,50% 7,03% 20,55% 58,72% 396,00 5 987 Köp
Autoliv SDB 0,27% 3,42% 2,18% 49,80% 938,50 9 588 Köp
Axfood 0,81% 2,31% -5,38% 55,27% 137,10 17 640 Köp
Castellum 0,49% 6,82% -2,37% 10,63% 123,80 17 862 Köp
Fabege 0,13% 9,17% 14,81% 76,95% 153,50 6 017 Köp
G4S plc 0,57% 7,91% 19,58% 6,20% 22,78 2 046 Köp
Hennes & Mauritz B 0,25% -9,40% -14,12% -15,76% 243,80 90 401 Köp
Hexagon B 0,30% 16,18% 26,67% 62,21% 364,80 10 401 Köp
Investor B -0,19% 16,70% 27,30% 62,05% 359,10 41 437 Köp
Kinnevik B 0,93% 8,54% 13,00% -4,67% 239,00 27 029 Köp
Novo Nordisk B -0,40% 8,23% -27,65% 1,28% 246,00 12 998 Köp
Scandi Standard 0,00% -4,76% 2,33% - 55,00 4 368 Köp
Tele2 B 0,44% 13,82% 13,33% 2,96% 79,90 22 753 Köp
Telia Company 0,51% 2,86% -9,51% -28,41% 35,58 35 174 Köp
Vestas Wind Systems -0,68% 16,28% 16,33% 162,53% 513,50 3 608 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de största aktie- och optionsinnehaven i Peters portfölj per 2016-12-28. Observera att utvecklingen baseras på innehavens utveckling i lokal valuta utan viktning och oaktat när personen förvärvade innehaven. Portföljens faktiska avkastning kan därför skilja sig mot vad som visas här.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.