Peter Westling, Marknadsdirektör, Avanza

Peter har jobbat som marknadsdirektör på Avanza sedan 2012 och har gjort både bra och dåliga affärer som han gärna delar med sig av. Här är hans största aktieinnehav just nu.

  • Idag 0,30%
  • 3 mån. 0,80%
  • 1 år -8,36%
  • 3 år 34,94%
Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
Avanza Bank Holding 0,00% 15,67% 2,81% 60,28% 347,00 5 777 Köp
Apple Inc -0,39% 18,18% -2,09% 53,44% 116,60 6 470 Köp
Autoliv SDB 0,00% -1,06% -13,81% 52,50% 886,00 8 943 Köp
Bahnhof B 0,00% -1,42% 25,18% 190,00% 174,00 4 998 Köp
Betsson B 0,00% 13,18% -34,59% 46,90% 92,30 22 223 Köp
Haldex 0,00% 14,05% 46,93% 141,43% 119,75 3 201 Köp
Hennes & Mauritz B 0,00% 0,43% -21,98% -6,61% 259,80 84 654 Köp
Kinnevik B 0,00% 6,24% -16,03% -4,72% 230,00 23 244 Köp
Scandi Standard 0,00% 2,39% 34,41% - 64,25 4 875 Köp
SolarCity Corp -2,63% -24,42% -49,08% -67,01% 19,99 1 319 Köp
Starbucks Corp 0,07% -7,36% -14,32% 35,67% 53,63 2 063 Köp
Telia Company 0,00% -0,81% -11,89% -25,82% 39,35 34 390 Köp
Twitter Inc 7,04% -1,52% -40,28% - 18,09 514 Köp
Walt Disney Co 1,09% -4,76% -17,74% 34,73% 93,03 2 918 Köp
Whole Foods Market Inc -0,74% -16,73% -12,98% -56,53% 28,08 200 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de största aktie- och optionsinnehaven i Peters portfölj per 2016-08-09. Observera att utvecklingen baseras på innehavens utveckling i lokal valuta utan viktning och oaktat när personen förvärvade innehaven. Portföljens faktiska avkastning kan därför skilja sig mot vad som visas här.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.