Peter Westling, Marknadsdirektör, Avanza

Peter har jobbat som marknadsdirektör på Avanza sedan 2012 och har gjort både bra och dåliga affärer som han gärna delar med sig av. Här är hans största aktieinnehav just nu.

  • Idag 1,09%
  • 3 mån. 3,94%
  • 1 år -3,55%
  • 3 år 32,99%
Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
Avanza Bank Holding 0,54% 9,96% -8,30% 80,05% 370,00 5 747 Köp
Apple Inc 1,54% 10,38% -1,54% 40,69% 113,85 6 281 Köp
Autoliv SDB 1,10% 11,70% -7,27% 67,97% 1 007,00 8 698 Köp
Bahnhof B 3,27% -14,74% 9,46% 157,04% 173,50 4 936 Köp
Betsson B 0,06% -0,63% -40,78% 33,36% 87,35 21 371 Köp
Haldex 0,00% 2,20% 50,49% 100,43% 116,25 1 816 Köp
Hennes & Mauritz B 1,85% 4,11% -10,13% -1,32% 275,90 84 707 Köp
Kinnevik B 1,26% 8,41% -12,04% -12,08% 224,20 24 394 Köp
Scandi Standard 2,29% -12,55% 6,19% - 55,75 4 707 Köp
Starbucks Corp 0,17% 8,08% -3,97% 47,35% 58,75 2 208 Köp
Telia Company 0,72% -5,72% -10,98% -29,54% 36,25 35 202 Köp
Twitter Inc 0,00% 8,45% -19,24% -60,03% 19,64 457 Köp
Walt Disney Co 1,43% 13,46% -5,96% 47,46% 104,86 2 934 Köp
Whole Foods Market Inc 1,07% 12,03% 4,40% -42,47% 32,04 190 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de största aktie- och optionsinnehaven i Peters portfölj per 2016-08-09. Observera att utvecklingen baseras på innehavens utveckling i lokal valuta utan viktning och oaktat när personen förvärvade innehaven. Portföljens faktiska avkastning kan därför skilja sig mot vad som visas här.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.